meklēt

Rīgas reģionālā nodaļa (Pērses iela 2, Rīga, LV-1011)

 Informatīvais tālrunis:
(Juridiskās konsultācijas nesniedz)
 67031703
 Fakss:  67031793
 e-pasts:  info@ur.gov.lv
Darbinieku e-pasta adreses:
vards.uzvards@ur.gov.lv
Novadu piekritība reģionālajām nodaļām

Klientu apkalpošanas zāles darba laiks:

P O T C P
no 08.30 līdz 17.00 no 08.30 līdz 17.00 no 11.00 līdz 19.00 no 08.30 līdz 17.00 no 8.30 līdz 16.00

*Pirmssvētku dienās līdz plkst. 15.00

Trešdienās no plkst.17.00 līdz 19.00 notiek tikai reģistrācijas dokumentu pieņemšana, dokumentu izsniegšana, izziņu/kopiju pieprasīšana un parakstu apliecināšana.

 

Aicinām apmeklējumu neatlikt uz darba dienas beigām, jo atkarībā no rindā gaidošo klientu skaita, jaunu rindu regulēšanas numuriņu izsniegšana var tikt apturēta arī agrāk.

Ievērībai: Ņemot vērā, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc pakalpojuma „parakstu apliecināšana”, lai saņemtu šo pakalpojumu Rīgas klientu apkalpošanas zālē  var nākties gaidīt vairākas stundas. Aicinām atbilstoši plānot laiku.
Informējam, ka paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde ir nodrošināta arī, ja parakstu apliecina zvērināts notārs vai dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk informācijas par elektronisko parakstu: www.eparaksts.lv


Individuāla pieņemšana pie vadītājiem par problēmjautājumiem:

Galvenais valsts notārs

Katra mēneša pēdējā ceturtdienā no plkst.09:00 līdz 12:00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastu

Struktūrvienību vadītāji

 

Darba dienās no plkst. 8:30 līdz 17:00, iepriekš vienojoties ar konkrēto struktūrvienības vadītāju

 

Apmeklējums jāpiesaka iepriekš pa tālruni 67031706 vai pa e-pastu info@ur.gov.lv  (norādot risināmo jautājumu un kontaktinformāciju saziņai).

Ievērībai! Lai garantētu objektivitāti lēmuma pieņemšanā un neradītu priekšrocības atsevišķiem pieteikumu iesniedzējiem, apmeklējumu laikā netiek apspriests vai izvērtēts Uzņēmumu reģistra valsts notāra vai galvenā valsts notāra lēmumu tiesiskums, kā arī netiek skatīti pēc būtības jautājumi par pieņemamo lēmumu. Privātpersonai ir tiesības saņemt uzziņu par savām tiesībām konkrētajā tiesiskajā situācijā, iesniedzot Reģistrā attiecīgu iesniegumu.

 

KONTAKTI

Vadība

Galvenā valsts notāre Guna Paidere, tālr. 67031706

Galvenā valsts notāra palīdze Dace Kadiķe,  tālr. 67031706

Galvenā valsts notāra vietnieks juridiskajos jautājumos Sandis Karelis, tālr.67031837

Funkciju izpildes departamenta vadītāja Ruta Gorbunova-Meisīte, informācijas tālrunis 67031703

Eksperte kvalitātes vadības jomā Inga Zustrupa

Referente komunikāciju projektu jautājumos Sandra Notruma, tālr. 67031827


Personāla nodaļa

Nodaļsa vadītāja Dace Dindone

Personāla speciālists Līva Skujiņa

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Juridiskā nodaļa

Nodaļas vadītāja Indra Aužele

Vadītāja vietniece Laima Letiņa

Juriskonsulti Jūlija Lukjanova, Sabīne Vētra; Krists Viļumsons, Baiba Mālīte, Jurģis Lagzdiņš

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Finanšu un saimniecības nodaļa

Nodaļas vadītāja Diāna Cakula

Vadītājas vietniece Lelde Riteniece

Vecākā grāmatvede Evija Vectēva-Beņislavska

Grāmatvede Ludmila Bogdanova

Grāmatveža palīgs Marita Kučinska, Sabīne Ālmane

Vecākie saimniecības pārziņi: Kārlis Puriņš, Andrejs Johansons

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv

Informācijas sistēmu attīstības un atbalsta nodaļa

Informācijas sistēmu attīstības un atbalsta nodaļas vadītājs Mārtiņš Štāls

Sistēmanalītiķis Kārlis Freibergs

Sistēmanalītiķis - informācijas sistēmu drošības pārvaldnieks Vitālijs Grīnbergs

Datu bāzu administrators Valdis Gabrāns

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Funkciju vadības nodaļa

Nodaļas vadītāja Jana Jantone, tālr. 67031819

Vadītājas vietniece Antra Skuja, tālr. 67031818

Referente Anita Stirāne, tālr. 67031721

Referente Larisa Ņesterenkova, tālr. 67031825


Kontroles nodaļa

Nodaļas vadītāja, valsts notāre  Linda Bespalova

Vadītājas vietniece, valsts notāre Kitija Spruksta

Valsts notāri: Aija Krūmiņa, Agnese Auziņa; Nelda Nātra, Karīna Rokjāne

Jurista palīgs Agnese Pētersone

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona lietvedības nodaļa

Nodaļas vadītāja Kristīne Romanova

Lietvedības sekretāres: Sandra Borovkova, Sanita Lūre, Karīna Lipska

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona klientu apkalpošanas nodaļa

Nodaļas vadītāja Judīte Jēģere

Nodaļas vadītājas vietniece Evita Triba - Černovska

Klientu apkalpošanas speciālisti: Iveta Ciša, Eva Jakovļeva, Lauris Poļikarpovs, Marta Turkupole, Zinta Rusiņa, Edgars Sirvidis, Ieva Riņķe, Inese Šalamaja, Daiga Munda, Sanita Bukovska, Elīna Jermolova, Nelda Nātra, Monta Klemere,  Iveta Strode

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona informācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja Agita Mežraupa

Nodaļas vadītājas vietniece Daiga Evalde

Klientu apkalpošanas speciālisti: Vineta Nauzere, Rasma Kižla, Zane Kiseļova, Antra Stacēviča, Kristīne Makovska, Baiba Danovska

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona arhīva nodaļa

Nodaļas vadītāja Inese Kukaine, tālr. 67031747

Nodaļas vadītājas vietniece Santa Segliņa, tālr. 67031747

Vecākie arhivāri: Benita Vilciņa, Irīda Bezrukova

Jaunākie arhivāri: Gaida Grundmane, Tamāra Pantjuhina, Jevgeņijs Perfiļjevs, Dzintra Zeiļuka, Gatis Celmiņš, Anna Kolberga, Aina Švarcbaha, Anete Pumpure,  Ruta Riuča, Agnis Leščinskis, Marika Loginova, Mārtiņš Kaņepe, Kitija Reuta, Agita Maļinovska

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona nevalstisko organizāciju un masu informācijas līdzekļu reģistrācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja, valsts notāre Lilita Strode

Valsts notāri: Aija Zundure, Inta Repše, Ieva Keiča

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona komersantu un uzņēmumu reģistrācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja, valsts notāre Vita Zīle

Vadītājas vietniece, valsts notāre Ilona Mežale

Valsts notāri: Irēna Rode, Laila Dardzāne, Māris Jansons, Sarmīte Lauga, Armands Bikovskis, Raimonds Balabkins, Ausma Lindermane, Madara Možeika,  Inita Koperšmita,  Evija Kancāne, Egita Irbe, Filips Bibiks, Anitra Gērica, Elīna Jupatova, Edgars Ozols, Māris Romanovskis, Sarmīte Jeske, Ilona Laurēna, Olga Suhanova, Ligita Avena, Daiga Kesmina, Ivonna Štrauhmane, Anete Pētersone, Dace Riekstiņa, Daila Rozenberga, Zane Feiferova

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

Rīgas reģiona komercķīlu un laulāto mantisko attiecību reģistrācijas nodaļa

Nodaļas vadītāja, valsts notāre Dina Zaķe

Valsts notāri: Ilze Dzene, Sanita Sperga

Jurista palīgs Linda Dūmiņa

Informācijas tālrunis 67031703, e-pasts info@ur.gov.lv 

78270469
kopš 16.05.2002.

02.10.2014.
vārda dienas svin:
Ilizana, Ilma, Skaidris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators