meklēt

Valsts iestāžu izsniegtās licences un atļaujas

Šajā sadaļā atrodama informācija par konkrēto komercdarbības veidu (atlasīts pēc NACE klasifikatora) nepieciešamajām atļaujām un licencēm, izpildot Uzņēmējdarbības vides uzlabošanas pasākuma plāna 2008.gadam 24. pasākumu „Vienotas informācijas pieejas punkta izveide par licencēm un atļaujām”. Informācija iegūta un apkopota pēc Latvijas Republikas ministriju un to padotības iestāžu sniegtajiem datiem laika. Katrā sadaļā, uzspiežot uz saites pie informācijas atrašanas vietas, atvērsies katras iestādes mājas lapa uz konkrētu vietu, kā atļauju vai licenci attiecīgajā iestādē saņemt vai arī norādīti konkrēti normatīvie akti, kuros aprakstīta atļaujas vai licences iegūšana. 

+ Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība

+ Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde

+ Apstrādes rūpniecība

+ Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

+ Ūdens apgāde, notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija

+ Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība

+ Transports un uzglabāšana

+ Informācijas un komunikācijas pakalpojumi

+ Finanšu un apdrošināšanas darbības

+ Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi

+ Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība

+ Izglītība

+ Veselība un sociālā aprūpe

+ Māksla, izklaide un atpūta

+ Valsts pārvalde un aizsardzība

+ Citi pakalpojumi

78233723
kopš 16.05.2002.

01.10.2014.
vārda dienas svin:
Lāsma, Zanda, Zandis

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators