meklēt

Biežāk uzdotie jautājumi UR

Reliģiskās organizācijas

+ Kas ir reliģiska organizācija un tās iestāde?

+ Kur reģistrēt?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz draudzes reģistrācijai?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz reliģiskas savienības (baznīcas) reģistrācijai?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz diecēzes reģistrācijai?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz garīgā personāla mācību iestādes, klostera, misijas vai diakonijas iestādes reģistrācijai?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz reliģiskas organizācijas un tās iestādes pārreģistrācijai?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz izmaiņu reģistrēšanai reliģisko organizāciju reģistrā?

+ Kur saņemt pieteikuma veidlapas?

+ Kas var parakstīt pieteikumu?

+ Kas jānorāda reliģisko organizāciju statūtos?

+ Kādi ir noteikumi reliģisko organizāciju nosaukumu veidošanai?

+ Kāda ir valsts nodeva par reģistrāciju reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā un kur to var samaksāt?

+ Kad jāiesniedz reģistrācijas dokumenti Uzņēmumu reģistrā?

+ Cik ilgā laikā Uzņēmumu reģistrs izskata pieteikumu?

+ Kāpēc tik ilgs termiņš ir par reliģiskās organizācijas vai tās iestādes ierakstīšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā pieteikuma izskatīšanai?

+ Kāds var būt Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums?

+ Kā rīkoties, ja saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par reliģiskās organizācijas un tās iestādes reģistrācijas atlikšanu reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā?

+ Kā rīkoties, ja saņemts Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmums par atteikšanos reliģisko organizāciju vai tās iestādi ierakstīt reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā?

+ Kā var apstrīdēt valsts notāra lēmumu un pārsūdzēt galvenā valsts notāra lēmumu?

+ Kādas ziņas iekļauj reģistrā?

+ Kāda ir reliģisko organizāciju likvidēšanas un reorganizācijas kārtība?

+ Kādi dokumenti jāiesniedz, piesakot reliģiskās organizācijas likvidāciju?

Iesniedzamie dokumenti

+ Kādi dokumenti, dibinot jaunu kapitālsabiedrību (sabiedrību ar ierobežotu atbildību vai akciju sabiedrību) jāiesniedz, ja viens no dibinātājiem ir reģistrēts ārvalstīs?

Darbības veidi

+ Kā rīkoties, ja NACE klasifikatorā nav minēts tāds darbības veids, ar kādu vēlas nodarboties? Kā šādu darbības veidu ierakstīt pieteikumā?

AS

+ Kas ir akciju sabiedrība?

+ Mums ir akciju sabiedrība. Vai saskaņā ar Komerclikumu statūtos var noteikt, ka pārdodot vārda akcijas, pirmpirkuma tiesības ir citiem vārda akciju īpašniekiem?

+ Vai vienā akciju sabiedrībā akcijas var būt gan papīra, gan arī dematerializētā formā?

+ Komerclikuma 251. pants paredz pirmpirkuma tiesības - vienu mēnesi, to arī iestrādājām pamatkapitāla palielināšanas noteikumos, paredzot kopējo parakstīšanas termiņu - 35 dienas. Esošie akcionāri uzreiz (dienas laikā) ar rakstiskiem iesniegumiem ir atteikušies pirkt no jauna izlaistās tās akcijas. Vai var uzsākt otru kārtu ātrāk nekā pēc 30 dienām, un vai būs ievērots Komerclikuma 261. pants, ja dokumenti Uzņēmumu reģistrā būs iesniegti pirms noteikumos paredzēta parakstīšanas termiņa, t.i., neievērojot 35 dienas?

SIA

+ Kas ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību?

+ Kur ir iespējams iepazīties ar sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibināšanas lēmuma paraugu?

+ Vēlos būt vienīgais sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātājs, ieguldot statūtkapitālā sievai piederošu automašīnu. Vai vienīgā iespēja to ir darīt, ja automašīna tiek pārreģistrēta uz mana vārda?

+ Gribu dibināt sabiedrību ar ierobežotu atbildību, kas darbosies kā starpnieks nekustamo īpašumu tirgošanā. Vai tas ir atļauts un vai man tomēr jādarbojas kā māklerim?

+ Kāpēc, turpmāk, iesniedzot SIA dalībnieku reģistru ar ārvalsts komersanta pārstāvja parakstu, ir nepieciešami papildu dokumenti?

+ Ja vienīgais sabiedrības ar ierobežotu atbildību dibinātājs ir arī valdes loceklis, vai ir vajadzīga šī dibinātāja piekrišana būt par valdes locekli?

+ Kādā veidā paātrināti, neapturot sabiedrības ar ierobežotu atbildību, darbību, mantinieki var iegūt paraksta tiesības sabiedrībā, ja miris vienīgais sabiedrības īpašnieks un direktors un sabiedrība ar ierobežotu atbildību faktiski palikusi bez personas, kurai ir tiesības pilnvarot?

Zemnieku, zvejnieku saimniecības

+ Vai z/s firmu ZEMĪTE var reģistrēt kā SIA ZEMĪTE?

+ Vai zemnieku saimniecība var reorganizēties par SIA un ja var, tad kādi dokumenti iesniedzami UR?

+ Ja man ir reģistrēta zemnieku saimniecība (patlaban darbību neveic) vai es varu reģistrēties kā individuālais komersants?

+ Zemnieku un zvejnieku saimniecību un individuāli uzņēmumu reforma

Komersantu reorganizācija

+ Ko darīt komercsabiedrības pārveidošanas gadījumā?

+ Ko darīt komercsabiedrības pievienošanas gadījumā?

+ Ko darīt nodalīšanā, ja veido jaunu komercsabiedrību?

+ Ko darīt sabiedrības sašķelšanas gadījumā?

+ Ko darīt komercsabiedrības saplūšanas gadījumā?

+ Ko darīt nodalīšanā, ja neveido jaunu komercsabiedrību?

+ Vai zemnieku saimniecība var reorganizēties par SIA un ja var, tad kādi dokumenti iesniedzami UR?

Nosaukumu veidošana

+ Vai nosaukumā drīkst ietvert valsts vai pašvaldību institūciju nosaukumus, piemēram, “Zosēnu pagasta karalis”, “Vidzemes augstskola”? Vai nosaukumā drīkst ietvert vārdus “valsts” un “pašvaldība”?

+ Kāds var būt filiāles nosaukums?

+ Vai komersanta nosaukumos drīkst lietot dažādas zīmes un simbolus? Piemēram, vai varu reģistrēt SIA “J”?

+ Vai jaunam komersantam drīkst piešķirt jau pirms tam reģistrēta, bet pēcāk likvidēta uzņēmuma nosaukumu?

+ Kā komersants var uzzināt, vai viņa izvēlēto nosaukumu jau nav izvēlējies kāds cits?

+ Vai uzņēmuma vai komersanta nosaukums var saturēt svešvārdus?

+ Cik bieži drīkst mainīt komersanta nosaukumu?

+ Vai ir kādi priekšnosacījumi, cik īss vai garš drīkst būt komersanta nosaukums? Vai tas var būt viens burts vai vesels teikums?

+ Vai drīkst nosaukumā ietvert vārdu “Latvija” vai uzņēmuma administratīvās teritorijas vai apdzīvotās vietas nosaukumu?

+ Vai nosaukumā drīkst iekļaut necenzētus vārdus vai divdomīgus terminus? Piemēram, “Gribošais džeks”, “Velna varā”, “Stulbā aita” utt.?

+ Cik līdzīgs var būt jaundibināmā komersanta nosaukums ar Uzņēmumu reģistrā jau reģistrēta cita subjekta nosaukumu?

+ Vai drīkst uzņēmuma nosaukumā ietvert kādas zināmas ārzemju kompānijas nosaukumu, piemēram, SIA “Nike” vai SIA “Vietējā Coca-cola”?

+ Vai uzņēmumam var liegt izvēlēties nosaukumu, kas būtībā neatbilst viņa komercdarbības veidam. Piemēram, vai koka rotaļlietu ražotājs var reģistrēt nosaukumu “Zelta cauna”?

+ Vai uzņēmuma nosaukumam noteikti jābūt latviešu valodā?

+ Kāds var būt pilnsabiedrības nosaukums?

+ Vai Uzņēmumu reģistrā var reģistrēt uzņēmuma logo?

Kooperatīvi

+ Kā kooperatīvā sabiedrība var pretendēt uz lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības statusu?

+ Kāda ekskluzīva kompetence ir kooperatīvo sabiedrību biedru kopsapulcei?

+ No Kooperatīvo sabiedrību likuma 46. panta ar 2002. gada 20. jūnija grozījumiem ir izslēgta norma, kas nosaka, ka valdes funkcijas var veikt sabiedrības direktors: tātad pārstāvības tiesības var būt tikai valdei. Kā šādā gadījumā skaidrot šī likuma 37. panta 1. punktā minēto, ka kooperatīvās sabiedrības valdes funkcijas sabiedrības statūtos noteiktajā kārtībā var veikt sabiedrības direktors vai pārvaldnieks?

Likvidācija

+ Kas var veikt SIA vai AS likvidāciju?

+ Kādas ir likvidatora darbības likvidācijas procesā?

+ Vai komersants ir tiesīgs pieņemt lēmumu par darbības pārtraukšanu uz noteiktu (nenoteiktu) laiku?

+ Kas jādara, ja dalībnieki pieņem lēmumu par sabiedrības darbības turpināšanu?

Finanses

+ Reģistrējot jaunu sabiedrību ar ierobežotu atbildību, minimālais pamatkapitāls ir Ls 2000, kas jāieskaita jaundibināmās komercsabiedrības kontā. Vai šos finansu līdzekļus var izmantot konkrētās komercdarbības uzsākšanai un vai tie paliek konstanti uzņēmuma kontā?

+ Vai bankā ir iespējams reģistrēt kontu pamatkapitāla ieskaitīšanai, ja attiecīgā komercsabiedrība vēl nav dibināta?

Citi jautājumi

+ Kāda ir atšķirība starp individuālo uzņēmumu un individuālo komersantu?

+ Kas ir pilnsabiedrība?

+ Kas ir ārvalsts komersanta filiāle?

+ Kas ir komandītsabiedrība?

+ Cik maksā mantisko ieguldījumu novērtēšanas ekspertu pakalpojumi?

+ Kas ir individuālais komersants?

+ Kas filiāle?

+ Kādos gadījumos nepieciešami mantisko ieguldījumu novērtēšanas eksperta pakalpojumi?

+ Vai privātpersonai obligāti jāreģistrējas kā komersantam, ja tā vēlas vēlas veikt saimniecisko darbību nekustamo īpašumu sfērā, t.i., noslēdzot līgumu ar klientu par viņa nekustamā īpašuma reģistrācijai zemesgrāmatā nepieciešamās dokumentācijas sakārtošanu pretī saņemot noteiktu atalgojumu?

77503421
kopš 16.05.2002.

17.09.2014.
vārda dienas svin:
Vaira, Vera, Vairis

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators