meklēt

06.07.2012. laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” ir publicēti šādi grozījumi normatīvajos aktos, kas skar Uzņēmumu reģistra kompetenci:

1. Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.452 „Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 20.februāra noteikumos Nr.140 „Noteikumi par ierakstu izdarīšanas Uzņēmumu reģistra žurnālā un komercreģistrā, kā arī iesniedzamo dokumentu reģistrēšanas valsts nodevu” - https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=249986 (spēkā no 07.07.2012.)

Skaidrojums:

Minētie grozījumi paredz mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas gadījumā samazinātu valsts nodevu - 50 %, salīdzinot ar citām SIA šādā gadījumā. Ņemot vērā, ka šobrīd (no 2012. gada 1. maija) visām SIA valsts nodeva šādos gadījumos ir Ls 30, tad mazkapitāla SIA valsts nodeva tiek noteikta Ls 15 apmērā. Vienlaikus arī mazkapitāla SIA tiek saglabāta iespēja, samaksājot paredzēto valsts nodevu trīskāršā apmērā (Ls 45), ka reģistrācijas pieteikumu Uzņēmumu reģistra amatpersona izskata vienas darbdienas laikā (noteikumu 11. punkts).

Papildus tiek precizēts arī šo noteikumu 16. punkts, jo valsts nodevu ir jāmaksā atkārtoti arī gadījumā, ja Uzņēmumu reģistra valsts notārs atbilstoši šo noteikumu 16.1. vai 16.2. apakšpunktam ir pieņēmis lēmumu attiecībā uz dibināšanas dokumentu grozījumu reģistrēšanu, dalībnieku reģistra reģistrēšanu (pievienošanu lietai) un ieraksta izdarīšanu, ja tas saistīts ar mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanu, un pieteicējs precizētos dokumentus ir iesniedzis pēc valsts notāra lēmumā noteiktā termiņa.

Atbilstoši Noteikumu pārejas noteikumu 19. punktam, šāds valsts nodevas samazinājums ir spēkā tikai līdz 2013. gada 31. decembrim.

 2. Ministru kabineta 2012.gada 26.jūnija noteikumi Nr.453 „Grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.599 „Noteikumi par komercreģistra ierakstu izsludināšanas izmaksu apmēriem un iekasēšanas kārtību” - https://www.vestnesis.lv/?menu=doc&id=249987 (spēkā no 07.07.2012.)

Skaidrojums: 

Minētie noteikumi paredz mazkapitāla SIA pamatkapitāla palielināšanas gadījumā samazināt maksājumu par ziņu un ierakstu izsludināšanu laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” par 50 %,  salīdzinot ar citām SIA šādā gadījumā. Ņemot vērā, ka šobrīd visām SIA maksājums šādos gadījumos ir Ls 8, tad mazkapitāla SIA maksājums tiek noteikts Ls 4 apmērā.

Atbilstoši noteikumu 11.punktam, šāds valsts nodevas samazinājums ir spēkā tikai līdz 2013. gada 31. decembrim.

78282340
kopš 16.05.2002.

02.10.2014.
vārda dienas svin:
Ilizana, Ilma, Skaidris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators