meklēt

Izvēloties nosaukumu (firmu) ņemiet vērā:

Preču zīmju vai to daļu izmantošanu nosaukumā regulē preču zīmes regulējošie normatīvie akti. Likuma „Par preču zīmēm un ģeogrāfiskas izcelsmes norādēm” II nodaļā „Preču zīmes un tiesības uz tām” nosaka preču zīmes īpašnieka tiesības aizliegt citai personai izmantot sev piederošu preču zīmi nosaukumā.

Lai pārliecinātos, ka izvēlētais nosaukums nesakrīt ar jau reģistrētu preču zīmi, pirms izvēlētā nosaukuma reģistrēšanas iesakām apmeklēt Patentu valdes mājas lapā esošo reģistrēto preču zīmju meklētāju. Iepazīstoties ar preču zīmju reģistrā esošo informāciju Jūs pasargāsiet sevi no iespējama konflikta ar jau reģistrētas preču zīmes īpašnieku.

77452556
kopš 16.05.2002.

16.09.2014.
vārda dienas svin:
Asja, Asnate, Dāgs

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators