meklēt

 

Informējam, ka atbilstoši 14.12.2012. grozījumiem Civilprocesa likumā, no 2013.gada 1.janvāra ir noteikta prasība, ka šķīrējtiesu reģistrā reģistrētas pastāvīgas šķīrējtiesas dibinātājs līdz 2013.gada 1.aprīlim iesniedz Uzņēmumu reģistram apliecinājumu, ka šķīrējtiesnesis atbilst šā likuma 497.panta otrās daļas prasībām, pievienojot dokumentus, kas pamato šķīrējtiesneša kvalifikāciju (Pārejas noteikumu 65.punkts).
Līdz ar to reģistrētam šķīrējtiesas dibinātājam Uzņēmumu reģistrā līdz 2013.gada 1.aprīlim ir jāiesniedz:

1) apliecinājums, kurā reģistrētas pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs norāda, ka šķīrējtiesnesis atbilst Civilprocesa likuma 497.panta otrās daļas prasībām, tādējādi apliecinot, ka šķīrējtiesnesis ir gan pilngadīga persona, kurai nav nodibināta aizgādnība, neatkarīgi no tās dzīvesvietas, ja šī persona ir rakstveidā piekritusi būt par šķīrējtiesnesi, šķīrējtiesnesim ir nevainojama reputācija un vismaz triju gadu praktiskā pieredze, strādājot augstskolas tiesību zinātņu specialitātes akadēmiskā personāla amatā vai citā juridiskās specialitātes amatā, gan arī to, ka uz šķīrējtiesnesi nav attiecināmi Civilprocesa likuma 497.panta ceturtajā daļā minētie ierobežojumi.

2) notariāli, šķīrējtiesas dibinātāju vai attiecīgās izglītības iestādes apliecināts dokumenta atvasinājums, kas apliecina šķīrējtiesneša iegūto augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību (izņemot pirmā līmeņa profesionālo izglītību) un jurista kvalifikāciju.

77761155
kopš 16.05.2002.

21.09.2014.
vārda dienas svin:
Mariss, Matīss, Modris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators