meklēt

Saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma 17. panta pirmo un otro daļu apriņķus, republikas pilsētas, novadus, novadu pilsētas, novadu pagastus, ciemus un to robežas, kā arī ielas, laukumus, ēkas, viensētas, apbūvei paredzētās zemes vienības un telpu grupas adreses reģistrē Valsts zemes dienesta Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā, pamatojoties uz normatīvajiem aktiem un attiecīgās pašvaldības lēmumu.

Likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.4 panta trešajā daļā noteikts, ka Uzņēmumu reģistrs, vedot reģistrus, pamatojas uz Valsts adrešu reģistra informāciju.

Pirms dokumentos norādīt adresi, lūdzam veikt bezmaksas adreses pārbaudi Valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā www.kadastrs.lv

Ja Valsts adrešu reģistrā adrese neatrodas, lūdzam vērsties Valsts Zemes dienestā vai attiecīgajā pašvaldībā adreses noskaidrošanai.­

Ja Jūsu iesniegtajos dokumentos tiks norādīta adrese, kas nav reģistrēta Valsts adrešu reģistrā, Uzņēmumu reģistra valsts notārs atliks lēmuma pieņemšanu līdz trūkumu novēršanas brīdim.

77458214
kopš 16.05.2002.

16.09.2014.
vārda dienas svin:
Asja, Asnate, Dāgs

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators