meklēt

­­­Biedrību un nodibinājumu reģistrēšana

Pasargā sevi! Ieskaties preču zīmju meklētājā

+ Skaidrojums grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā, stājās spēkā 24.11.2010.

+ Skaidrojums grozījumiem Biedrību un nodibinājumu likumā, stājās spēkā 24.02.2010.


Iesniedzot dokumentus reģistrācijai, tos jānoformē saskaņā ar Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtību.

Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var iesniegt jebkurā Uzņēmumu reģistra nodaļā. Pieteikumu var iesniegt dibinātāji vai jebkura cita persona, kurai dibinātāji to ir uzticējuši darīt. Pieteikumu un tam pievienojamos dokumentus var nosūtīt arī pa pastu.­

Valsts nodeva ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas. To var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus.

Par valsts nodevu var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.

Valsts nodeva nav jāmaksā:

  • Ja biedrībā apvienoti invalīdi, bāreņi vai daudzbērnu ģimenes;
  • Ja biedrības mērķis ir bērnu un skolēnu sporta pasākumu organizēšana;
  • Ja ieraksts ir saistīts ar administratīvo teritoriju pārveidošanu, robežu vai nosaukuma maiņu, kā arī ielas nosaukuma vai ēkas numerācijas maiņu;
  • Ja ieraksts izdarāms, pamatojoties uz valsts iestādes lēmumu vai tiesas nolēmumu. 

Kā reģistrēt biedrību?

+ Biedrība

Grozījumi

+ Izmaiņas statūtos

+ Juridiskās adreses maiņa

+ Izmaiņas valdes sastāvā

+ Izmaiņas informācijā par amatpersonām

+ Reģistrācijas apliecības dublikāts

Likvidācija

+ Biedrības likvidēšana

+ Sabiedriskās organizācijas likvidācija

Reorganizācija 

+ Pievienošana 

+ Saplūšana

+ Sadalīšana

Kā reģistrēt nodibinājumu?

+ Nodibinājums

Grozījumi

+ Izmaiņas statūtos

+ Juridiskās adreses maiņa

+ Izmaiņas valdes sastāvā

Likvidācija

+ 1.posms darbības izbeigšana

+ 2. posms izslēgšana no reģistra

Reorganizācija

+ Pievienošana

+ Saplūšana

+ Sadalīšana

+ Pārstāvības tiesību modeļi

+ Atsevišķās pārstāvības tiesības

+ Kopīgās pārstāvības tiesības

+ Jauktās pārstāvības tiesības


Reģistru statistika

[Vēsture]

+ Sabiedrisko organizāciju reģistrs


­

78293159
kopš 16.05.2002.

02.10.2014.
vārda dienas svin:
Ilizana, Ilma, Skaidris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators