meklēt
­­

­E-saziņa un e-dokumenti

Ērtākai saziņai ar Uzņēmumu reģistru iesakām rakstīt uz e-pastu info@ur.gov.lv vai izmantot Uzņēmumu reģistra piedāvātos e-pakalpojumus portālā www.latvija.lv

 

Izmantojot Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus, kas izvietoti portālā www.latvija.lv, var:

1.Iesniegt pieteikumu reģistrācijai Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros;

2. Iesniegt pieprasījumu un saņemt izziņu no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem.

Vairāk informācijas par Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumiem lasiet šeit.  

 

Izmantojot e-pastu info@ur.gov.lv, var:

1. Uzdot sev interesējošu jautājumu Uzņēmumu reģistram;

2. Nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram;

3. Iesniegt pieteikumu reģistrācijai, ja pieteikums vai tam pievienotie dokumenti ir parakstīti ar ārvalstīs izsniegtu drošu elektronisko parakstu. Tādā gadījumā papildus noteikti ir jānorāda adrese, kur var pārbaudīt elektronisko dokumentu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Atceries, ka elektroniski parakstītiem dokumentiem nav nepieciešams  paraksta notariāls apliecinājums, jo dokumentus parakstot ar drošu elektronisko parakstu, šī prasība jau tiek izpildīta!

 

+ Jebkurš dokumenta saņēmējs var pārbaudīt ar e-parakstu parakstītu dokumentu portālā www.eparaksts.lv?

 

Uzņēmumu reģistrs pieņemt elektroniski parakstītus dokumentus

Uzņēmumu reģistrs pieņem elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu (visa veida iesniegumi, ziņu pieprasījumi, reģistrācijas dokumenti par izmaiņu un grozījumu reģistrēšanu, gada pārskati u.c.), balstoties uz MK 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 „Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 10. punktā minētajiem datņu formātiem:

•    vienkārša teksta formātā;

•    atvērtā dokumentu formātā (ODF) biroja lietotnēm;

•    atvērtā biroja XML (Office Open XML) datņu formātā;

•    portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A);

•    digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā.

Papildus minētajiem datņu formātiem pieņemam arī šādus datņu formātus:

    noformētam tekstam – DOC*, RTF;
    elektroniskajām tabulām – XLS*.

* MSOffice 2003 vai vecāka versija.

Katram dokumentam jābūt atsevišķi elektroniski parakstītam!

Elektroniskā pasta ziņojumam pievienoto datņu kopējais pieļaujamais lielums nedrīkst būt lielāks par 12 megabaitiem.

+ Padomi elektronisko dokumentu iesniegšanai

77757210
kopš 16.05.2002.

21.09.2014.
vārda dienas svin:
Mariss, Matīss, Modris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators