meklēt

===== Ja kapitālsabiedrības daļas manto nepilngadīgais =====

Kapitālsabiedrības valde nav tiesīga tiesas vietā sadalīt dalībniekiem kopīgi piederošās kapitālsabiedrības daļas katram dalībniekam atsevišķi, ja paši dalībnieki par to nav panākuši vienošanos. Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāra R. Baloža 2009. gada 12. marta lēmums Nr. 1-5/62

===== Lietas apstākļi =====

Kapitālsabiedrības pieteikumā lūgts pievienot kapitālsabiedrības reģistrācijas lietai precizēto dalībnieku reģistra eksemplāru, kas pamatots ar mantojuma apliecību. Tajā norādīts, ka mantiniekiem apstiprinātas mantojuma tiesības katram uz vienu trešo daļu no mantojuma atstājējam piederošām kapitālsabiedrības daļām. Viens no mantiniekiem ir nepilngadīga persona. Lietā sniegta atbilde, kādi dokumenti ir jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā, lai valsts notārs būtu tiesīgs pievienot kapitālsabiedrības reģistrācijas lietai precizēto dalībnieku reģistru, ja mainījušies dalībnieki mantošanas ceļā.

===== Galvenā valsts notāra atziņas =====

Izskatāmajā gadījumā Civillikuma 715. pants tulkojams kopsakarā ar Civillikuma 731. pantu. Proti, mantinieki var prasīt tiesai kopīgi mantotās kapitālsabiedrības daļas sadalīt reālās daļās, ja viņi paši nevar vienoties par daļu sadali. Kapitālsabiedrības valdei nav tiesiska pamata pārdalīt kapitāla daļas pēc saviem ieskatiem reālās daļās, precizējot dalībnieku reģistru. Likumdevējs ir noteicis arī stingru kārtību rīcībai ar nepilngadīgas personas mantu, lai varētu nodrošināt tās tiesisko interešu aizsardzību. Mantojumu apliecība par kopīgas mantojuma masas mantošanu pati par sevi vēl nenozīmē, ka notikusi mantojuma sadalīšana reālās daļās likumā noteiktā kārtībā. Sabiedrības valde ir tiesīga precizēt dalībnieku reģistru tikai tad, ja vienošanās par mantojuma masas sadali reālajās daļās: 1) ir panākta pie notāra. Šajā gadījumā Uzņēmumu reģistrs paļaujas, ka zvērināts notārs ir pārbaudījis mantojuma sadales tiesiskumu; 2) ir panākta mājas kārtībā, to parakstījusi nepilngadīgā mantinieka aizbildnis un šo vienošanos ir apstiprinājusi bāriņtiesa. Turklāt, ja nepilngadīgajam piederošās mantojuma masas daļas vērtība pārsniedz desmit tūkstošus latu, tad minētā vienošanās ir jāapstiprina arī apgabaltiesai; 3) spēkā stājies tiesas spriedums par mantojuma sadali reālās daļās. Saistībā ar izskatāmo jautājumu Latvijas Universitātes docents Dr.iur. Jānis Kārkliņš arī atzīmē, ka nav juridiski pietiekama tikai precizētā dalībnieku reģistra rakstveida formas sastādīšana no jauno mantinieku puses, ja vismaz viens no mantiniekiem ir aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona. Savukārt, ja visi mantinieki ir pilngadīgas un rīcībspējīgas personas, pietiek ar Uzņēmumu reģistrā iesniegtu precizēto dalībnieku reģistru, kuru parakstījuši visi mantinieki - jaunie kapitālu daļu ieguvēji. Šāds dalībnieku reģistrs ir pielīdzināms mantinieku vienošanai (labprātīgais sadalei) atbilstoši Civillikuma 731. pantam.

Sastādījis Uzņēmumu reģistra juriskonsults Mg.iur. Aivars Paegle Publicēts žurnālā Jurista vārds 09.06.2009.

77713328
kopš 16.05.2002.

20.09.2014.
vārda dienas svin:
Guntra, Marianna, Ginters

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators