meklēt

­­­­­­­­­­Kā reģistrēt komersantu?

Pasargā sevi! Ieskaties preču zīmju meklētājā

Vai zināji, ka pārtikas apritē iesaistīts uzņēmums nosaukumā un domēna nosaukumā nedrīkst lietot terminu „bio”, „eko”, ja uzņēmums nav saņēmis sertifikātu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzību un kontroli? Uzzini vairāk šeit.

 

Lai uzzinātu vairāk par uzņēmuma dibināšanu, tai skaitā arī komercdarbības formas izvēli, dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu, ieskaties Latvijas investīciju un attīstības aģentūras sagatavotajā Uzņēmēju rokasgrāmatā.

+ Individuālais komersants

+ 1 dibinātāja SIA

+ 2 un vairāk dibinātāju SIA

+ SIA, kuras pamatkapitāls ir mazāks par 2800 euro

+ 1 dibinātāja AS

+ 2 un vairāk dibinātāju AS

+ Pilnsabiedrība

+ Komandītsabiedrība

Kā reģistrēt filiāli?

+ Latvijas Komersanta filiāle

+ Ārvalsts komersanta filiāle

Kā veikt grozījumus?

+ SIA un AS pamatkapitāla denominācija eiro

+ Izmaiņas informācijā par individuālo komersantu

+ Izmaiņas dibināšanas līgumā vai lēmumā

+ Izmaiņas statūtos

+ Izmaiņas valdes sastāvā, informācijā par valdes locekļiem vai pārstāvības tiesībās

+ Izmaiņas padomes sastāvā

+ Izmaiņas dalībnieku reģistrā

+ Reorganizācijas līguma projekta un tā grozījumu pievienošana reģistrācijas lietai

+ Prokūras izdošana

+ Prokūras izbeigšana

+ Izmaiņas informācijā par prokūristu

+ Pamatkapitāla otras daļas apmaksa

+ SIA pamatkapitāla palielināšana

+ AS pamatkapitāla palielināšana

+ SIA pamatkapitāla samazināšana

+ Pamatkapitāla samazināšana AS

+ Izmaiņas firmā (nosaukuma maiņa)

+ Izmaiņas informācijā par likvidatoru

+ Juridiskās adreses maiņa

+ Izmaiņas personālsabiedrībā

+ Izmaiņas informācijā par Latvijā reģistrēta komersanta filiāli

+ Izmaiņas ziņās par ārvalsts komersanta filiāli

+ Izmaiņas informācijā par ārvalsts komersantu, kurš atvēris filiāli

+ Izmaiņas ārvalsts komersanta statūtos, dibināšanas līgumā vai tiem pielīdzinātajā dokumentā, kura kopija atrodas Uzņēmumu reģistrā

Kā veikt reorganizāciju?

+ Nodalīšana, ja neveido jaunu sabiedrību

+ Nodalīšana, ja veido jaunu sabiedrību

+ Pārveidošana

+ Pievienošana

+ Saplūšana

+ Sašķelšana

+ Dokumentu iesniegšanas vieta, ja sabiedrībām ir dažāda teritoriālā piekritība

+ Individuālo uzņēmumu, zemnieka, zvejnieka saimniecību pārveidošana par SIA

Kā apturēt un atjaunot komersanta darbību?

+ Komersanta darbības apturēšana ar komersanta lēmumu

+ Komersanta darbības atjaunošana

Kā likvidēt komersantu?

+ SIA un AS likvidācija

+ IK izslēgšana no komercreģistra

+ Personālsabiedrības (pilnsabiedrības un komandītsabiedrības) izbeigšana, likvidācija* un izslēgšana

+ Filiāles, ārvalsts komersanta filiāles izslēgšana no komercreģistra

+ SIA un AS maksātnespēja, kas sākta līdz 2007. gada 31. decembrim

Eiropas komercsabiedrības

+ Eiropas sabiedrība

Latvijas Zvērinātu notāru saraksts ar prakses vietām

Reģistru statistika

77421061
kopš 16.05.2002.

16.09.2014.
vārda dienas svin:
Asja, Asnate, Dāgs

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators