meklēt

Parakstu apliecināšana Uzņēmumu reģistrā

Ievērībai: Informējam, ka saistībā ar  valsts nodevu apliekamo pakalpojumu pārveidošanu par Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem - informācijas izsniegšana, parakstu apliecināšana - netiek pieņemti 2013.gadā veiktie valsts nodevu maksājumi par attiecīgajiem pakalpojumiem. Aicinām gadījumos, ja pakalpojums nav izmantots, bet valsts nodevas maksājums par to ir veikts 2013.gadā, vērsties ar iesniegumu Uzņēmumu reģistrā par valsts nodevas atmaksu. Vēlamo pakalpojumu iespējams saņemt, veicot par to samaksu Uzņēmumu reģistra kontā saimnieciskajiem darījumiem, atbilstoši jaunajam pakalpojumu cenrādim.

Iesniegumu veidlapas:

1. Iesniegums par naudas atmaksu, ja maksājums veikts kredītiestādē;

2. Iesniegums par naudas atmaksu, ja maksājums veikts ar maksājuma karti.


 No 2014.gada 1.janvāra Uzņēmumu reģistram ir tiesības apliecināt parakstus uz šādiem dokumentiem:


    Uz pieteikuma:

 • par komersanta ierakstīšanu komercreģistrā;
 • par personālsabiedrības biedra ar pārstāvības tiesībām maiņu vai pārstāvības tiesību izmaiņām;
 • par prokūras izdošanu, atsaukšanu vai tās apjoma izmaiņām;
 • par personālsabiedrības likvidatora iecelšanu vai atsaukšanu;
 • vai visiem iesniegtajiem pieteikumiem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos vai personālsabiedrības iepriekš komercreģistra iestādei iesniegtā visu biedru parakstītā pieteikumā.

     Uz šādiem pieteikumam pievienojamiem dokumentiem:

 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku sapulces vai akciju sabiedrības padomes sēdes protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par attiecīgās kapitālsabiedrības valdes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • akciju sabiedrības akcionāru sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par akciju sabiedrības padomes locekļa ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma un kapitālsabiedrības pilna statūtu teksta jaunajā redakcijā, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības statūtu grozījumiem;
 • kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokola vai tā atvasinājuma, ja pieņemts lēmums par kapitālsabiedrības likvidatora ievēlēšanu vai atsaukšanu;
 • sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku reģistra nodalījuma;
 • personas piekrišanas ieņemt kapitālsabiedrības valdes locekļa amatu, izņemot gadījumu, kad valdes locekļa piekrišana ietverta pieteikumā komercreģistra iestādei un viņa paraksts uz pieteikuma apliecināts notariāli;
 • personas piekrišanas ieņemt komercsabiedrības likvidatora amatu;
 • visiem akciju sabiedrības padomes sēdes protokoliem vai to atvasinājumiem, ja tas paredzēts akciju sabiedrības statūtos;
 • visiem kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) sapulces protokoliem, ja tas paredzēts kapitālsabiedrības statūtos.
 • + Kad paraksti jāapliecina notariāli?

   

   

  Papildus komercreģistrā iesniedzamajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram ir tiesības apliecināt arī to personu parakstu paraugus, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības.2014.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1525 „Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem”.


  Noteikumi nosaka maksas apmēru par parakstu apliecināšanu, ko veic komercreģistra iestādes amatpersona. 


  Maksa par pakalpojumu (euro)

   Maksa par pakalpojumu (Ls)

  Parakstu apliecināšana

   7,11

   5,00

  Vēršam uzmanību, ka par parakstu apliecināšanas pakalpojumu ir jāmaksā Uzņēmumu reģistra kontā saimnieciskiem darījumiem!

   

  Papildus komercreģistrā iesniedzamajiem dokumentiem Uzņēmumu reģistram ir tiesības apliecināt arī to personu parakstu paraugus, kurām uzņēmumā (uzņēmējsabiedrībā) piešķirtas paraksta tiesības.

  2014.gada 1.janvārī stājas spēkā Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumi Nr.1525 „Noteikumi par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra maksas pakalpojumiem”.


  Rekvizīti maksas par pakalpojumu samaksai
   

  Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs

  Nod. maks. reģ. Nr. LV 90000270634

  Adrese: Pērses iela 2, Rīga, LV-1011

  Valsts Kase Kods: TRELLV22

  Konts: LV67TREL2190464004000

   

       Ņemiet vērā:

  • Maksu par pakalpojumu maksā pirms attiecīgā paraksta apliecināšanas. 
  • Lai apliecinātu parakstu Uzņēmumu reģistrā, jāņem līdzi pase vai elektroniskā identifikācijas karte.

  Ievērībai: Ņemot vērā, ka ir ļoti liels pieprasījums pēc pakalpojuma „parakstu apliecināšana”, lai saņemtu šo pakalpojumu Rīgas klientu apkalpošanas zālē  var nākties gaidīt vairākas stundas. Aicinām atbilstoši plānot laiku.
  Informējam, ka paraksta notariālas apliecināšanas prasības izpilde ir nodrošināta arī, ja parakstu apliecina zvērināts notārs vai dokuments sastādīts elektroniskā formā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Vairāk informācijas par elektronisko parakstu: www.eparaksts.lv

   

  Kam apliecina parakstus?

  •    Tikai Latvijā reģistrētām fiziskajām personām un tiem juridisko personu pārstāvjiem, kuru pārstāvības tiesības reģistrētas Latvijas publiskajos reģistros.

  Kā tiek apliecināti paraksti?

  •    Pārbauda parakstītāja identitāti un rīcībspēju.
  •    Par dokumenta saturu neatbild.

  Kad atteiks apliecināt parakstus?

  •    Ja persona nav rīcībspējīga.
  •    Ja persona nevar apliecināt savu identitāti, gribas īstumu.
  •    Ja valsts notārs negūst pārliecību par personas identitāti vai gribas īstumu.
   

77811012
kopš 16.05.2002.

22.09.2014.
vārda dienas svin:
Mārica, Maigurs, Māris

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators