meklēt

Publiskās un privātās partnerības līgumi

2009.gada 1.oktobrī stājās spēkā Publiskās un privātās partnerības likums. Tas paredz, ka Uzņēmumu reģistram ir jauns publisks reģistrs - publiskās un privātās partnerības līgumu reģistrs, kurā ierakstāmas ziņas par partnerības iepirkuma līgumu vai koncesijas līgumu.

Publiskā un privātā partnerība ir publiskā un privātā sektora sadarbība, kuru vienlaikus raksturo šādas pazīmes:

  • Sadarbība notiek starp vienu vai vairākiem publiskajiem partneriem un vienu vai vairākiem publiskās un privātās partnerības procedūrā iesaistītajiem privātajiem partneriem.
  • Sadarbība notiek, lai nodrošinātu sabiedrības vajadzības būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā.
  • Tā ir ilgtermiņa sadarbība, kas ilgst līdz 30 gadiem, bet šajā likumā paredzētajos gadījumos arī ilgāk.
  • Publiskais un privātais partneris apvieno un izmanto tam pieejamos resursus (piemēram, īpašumu, finanšu līdzekļus, zināšanas un pieredzi).
  • Atbildība un riski tiek dalīti starp publisko un privāto partneri.

Partnerības iepirkuma līgums ir publisko būvdarbu līgums (ja tas paredz arī uzceltās būves apsaimniekošanu) vai publisko pakalpojumu līgums (ja tas paredz arī būvdarbus, kas ir šā līguma priekšmeta nebūtiska daļa), kuru noslēdzis publiskais partneris un privātais partneris uz laiku, kas ir ilgāks par pieciem gadiem.

Koncesijas līgums ir būvdarbu koncesijas līgums vai pakalpojumu koncesijas līgums, kuru noslēdzis publiskais partneris un privātais partneris.

Kā reģistrēt?

+ Jauns publiskās un privātās partnerības līgums

+ Līguma grozījumi

+ Līguma izbeigšanās

Valsts nodeva ir jāmaksā pirms pieteikuma iesniegšanas. To var izdarīt jebkurā bankā, norādot rekvizītus. Par valsts nodevu var samaksāt arī ar maksājuma karti Uzņēmumu reģistrā dokumentu iesniegšanas brīdī.

Kontakti un darba laiki

Reģistru statistika

77651919
kopš 16.05.2002.

19.09.2014.
vārda dienas svin:
Muntis, Verners

Izstrādājis, informāciju atjauno un publicē
Lursoft, Matīsa iela 8, Rīga
info@lursoft.lv

© Uzņēmumu reģistrs

SAŅEMT IZZIŅU NO UR?

Dodam iespēju iepazīties ar reģistrācijas dokumentiem uz vietas. Sniedzam izziņas par uzņēmumu maksātnespējas procesiem un to stadijām.

Sīkāk par UR piedāvāto izziņu iespējām

JAUTĀJIET MUMS

Jums ir iespēja uzdot savu jautājumu, kā arī nosūtīt iesniegumu Uzņēmumu reģistram.

! Skatīt jau atbildētus jautājumus

NACE klasifikators

NACE klasifikators ir paredzēts uzņēmuma darbības veidu precīzai noteikšanai.

NACE klasifikators