• lv
  • en

Processing of personal data

1. Processing of personal data

Saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 9. punktu personas datu pārzinis, kā arī Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas pārzinis ir Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Pērses iela 2, Rīga, LV - 1011).

Saskaņā  ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 6.punktu un, pamatojoties uz 2015.gada 12.februāra līgumu Nr. 1-11/15-12 „Par programmatūras izstrādi un uzturēšanu”, kas noslēgts starp Uzņēmumu reģistru un akciju sabiedrību “Exigen Services Latvia”,  reģ. Nr. 40003275598, personas datu operators ir akciju sabiedrība “Exigen Services Latvia”, vienotais reģ.Nr. 40003275598.

Saskaņā  ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 2. panta 6.punktu un, pamatojoties uz 2012.gada 2.aprīļa līgumu Nr. 1-11.1/12-21  Par informācijas tehnoloģiju un komunikāciju pakalpojumu sniegšanu un uzturēšanu, kas noslēgts starp Uzņēmumu reģistru un Valsts akciju sabiedrību  "Tiesu namu aģentūra",  reģ. Nr. 40003334410, personas datu operators ir Valsts akciju sabiedrība “Tiesu namu aģentūra”, reģ. Nr. 40003334410.

Paredzētais personas datu apstrādes mērķis ir komersantu un to filiāļu, ārvalstu komersantu un organizāciju pārstāvniecību un pārstāvju, kooperatīvo sabiedrību, Eiropas ekonomisko interešu grupu, Eiropas komercsabiedrību, Eiropas kooperatīvo sabiedrību, politisko partiju un to apvienību, administratoru, maksātnespējas subjektu, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa norises biedrību un nodibinājumu, reliģisko organizāciju un to iestāžu, arodbiedrību, masu informācijas līdzekļu, publiskās un privātās partnerības līgumu, izšķirošās ietekmes, komercķīlu, laulāto mantisko attiecību un šķīrējtiesu reģistrācijas veikšana un attiecīgo reģistru vešanas nodrošināšana, kā arī informācijas sniegšana par reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem.

Personas datu apstrādes pamatojums noteikts Likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" un attiecīgo tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrāciju reglamentējošos normatīvajos aktos.

Informācija par datu apstrādi

Pārzinis: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs (Pērses iela 2, Rīga, LV – 1011, e-pasts: info@ur.gov.lv).

Personu datu aizsardzības speciālisti:

Jūlija Lukjanova, tālr. 67031721, e-pasts: Julija.Lukjanova@ur.gov.lv

Silga Celma, tālr. 67031734, e-pasts: Silga.Celma@ur.gov.lv