• lv
  • en

Details and payments

8. Fee for commercial pledge on a tractor

Fee for pledging tractor machinery is EUR 7.11


Valsts aģentūras "Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra"

PVN kods LV90001834941
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Konts LV92TREL2160387005000
Valsts kase, kods TRELLV22
Maksājuma sadalījums pa EKK 21399