• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija par sankcijām

1. Ja fiziskai vai juridiskai personai piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas

Saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 2.panta otro daļu visām personām ir pienākums ievērot un izpildīt starptautiskās un nacionālās sankcijas. Tas paredz, ka ikvienam ir pienākums veikt savu darījumu partneru izpēti un pārliecināties, vai attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Tas attiecas arī uz kapitāla daļu atsavināšanas darījumiem un sankcionēto personu tiesībām dibināt juridiskās personas un reģistrēt darījuma attiecības Uzņēmumu reģistra reģistros.

Lai pārliecinātos, vai attiecīgajai fiziskai vai juridiskai personai nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas:

Vairāk par noteiktajām sankcijām aicinām sekot Ārlietu ministrijas kā koordinējošās iestādes sankciju jautājumos mājaslapā publicētajai informācijai vai rakstīt uz sankcijas@mfa.gov.lv.

Juridisko personu gadījumā ir svarīgi noskaidrot to īpašniekus un pārliecināties, ka attiecībā uz tiem nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas. Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļavietnē iespējams iegūt informāciju par Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrētajiem tiesību subjektiem un juridiskajiem faktiem, tostarp sabiedrību ar ierobežotu atbildību dalībniekiem un juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem.

Attiecībā uz citu izmaiņu reģistrāciju Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros ierobežojumi nepastāv. Piemēram, ja tiek noskaidrots, ka juridiskās personas patiesais labuma guvējs ir sankcionēta persona, minētais nav šķērslis, lai konkrēto sankcionēto fizisko personu reģistrētu kā juridiskās personas patieso labuma guvēju, un šādā gadījumā juridiskai personai ir pienākums normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieteikt Uzņēmumu reģistram attiecīgo ziņu reģistrāciju.