• lv
  • en

2015.gada 1.martā spēkā stāsies grozījumi Maksātnespējas likumā

2015.gada 1.martā spēkā stāsies grozījumi Maksātnespējas likumā, kas nosaka tostarp arī izmaiņas maksātnespējas reģistra vešanā.

Uzņēmumu reģistrs informē, ka grozījumi Maksātnespējas likumā paredz maksātnespējas reģistrā ierakstīt jaunas ziņas, tas ir, ziņas par administratora sertifikāta darbības apturēšanu vai atjaunošanu. Līdz ar to no šā gada 1.marta Uzņēmumu reģistrs, saņemot Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācijas informāciju, būs tiesīgs izdarīt ierakstu maksātnespējas reģistrā par administratora sertifikāta darbības apturēšanu vai atjaunošanu. Informācija par maksātnespējas reģistrā ierakstītajām ziņām būs pieejama Uzņēmumu reģistra mājaslapas sadaļā „Maksātnespējas reģistrs”.

Uzņēmumu reģistrs norāda, ka vienlaikus grozījumi Maksātnespējas likumā paplašina fiziskās personas maksātnespējas procesa izbeigšanas pamatus un paredz citas izmaiņas.

 Papildus informācija par grozījumiem Maksātnespējas likumā pieejama:  http://likumi.lv/doc.php?id=214590