• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2020. gada 18. novembrī stājas spēkā “Grozījumi likumā “Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem””

Uzņēmumu reģistrs informē, ka šodienas, 17.11.2020, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir izsludināts likums "Grozījumi likumā "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem"" (turpmāk – Grozījumi). Grozījumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, 2020. gada 18. novembrī.

Grozījumi noteic aizliegumu pašvaldībām un to iestādēm turpmāk dibināt un izdot masu informācijas līdzekļus. Grozījumi noteic, ka masu informācijas līdzekļu darbība izbeidzas, ja tā dibinātājs vai izdevējs un redakcija ne vien līgumā, bet arī likumā paredzētajos gadījumos izbeidz masu informācijas līdzekļa darbību.

Pienākums izbeigt masu informācijas līdzekļa darbību atbilstoši Grozījumiem noteikts likuma "Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem" pārejas noteikumu 3. punktā, nosakot par pienākumu pašvaldībām un to iestādēm līdz 2020. gada 31. decembrim iesniegt pieteikumu Uzņēmumu reģistram par to īpašumā esošo masu informācijas līdzekļu izslēgšanu no reģistra. Valsts nodeva šādos gadījumos netiek maksāta.

Ja minētajā termiņā Uzņēmumu reģistrā nebūs saņemts masu informācijas līdzekļa īpašnieka paziņojums par izslēgšanu no reģistra, Uzņēmumu reģistra valsts notāram būs pienākums masu informācijas līdzekļus, kuru turpmāka dibināšana ar likumu tiek aizliegta, izslēgt no masu informācijas līdzekļu reģistra līdz 2021. gada 31. decembrim.