• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2021. gada 1. februārī stājas spēkā “Grozījumi noteikumos “Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu””

Uzņēmumu reģistrs informē, ka, 19.01.2021, oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir izsludināti Ministru kabineta 2021. gada 14. janvāra noteikumi Nr. 34 “Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 1231 “Noteikumi par laulāto mantisko attiecību reģistrācijas valsts nodevu”” (turpmāk – Noteikumi). Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. februārī.

Ar minēto grozījumu spēkā stāšanos tiek noteiktas šādas valsts nodevas likmes:

Noteikumi izdoti, ņemot vērā likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” regulējumu, kas stājas spēkā 2021. gada 1. februārī un noteic Uzņēmumu reģistra tiesības pēc savas iniciatīvas izdarīt ierakstu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanos, ja tās izbeigušās uz likuma pamata.

Ar regulējumu pārskatīts valsts nodevas apmērs un noteikts vienā – samazinātā apmērā, proti, apmērā, kāds šobrīd attiecināts uz elektroniski iesniegtajiem pieteikumiem portālā www.latvija.lv, kā arī valsts nodevas apmērs noapaļots līdz veseliem euro.  Kopumā tas veicamos maksājumus padara vienkāršākus un klientiem saprotamākus. Vienlaikus uzsverams, ka Uzņēmumu reģistra klientiem kopējais ar laulāto līgumisko mantisko attiecību reģistrāciju saistītais valsts nodevu maksājumu apmērs nepalielinās.

Atgādinām, ka jebkuras līgumiskās laulāto mantiskās attiecības izbeidzas (ar līgumu, laulības šķiršanu, atzīšanu par neesošu, laulātā nāvi), un to izbeigšana ir piesakāma ierakstīšanai laulāto mantisko attiecību reģistrā, kas noteikts likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 18.25 panta astotajā daļā. Pieteikumu par laulāto mantisko attiecību izbeigšanu Uzņēmumu reģistrā var neiesniegt, ja ziņas ir pieejamas Iedzīvotāju reģistrā.