• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

2021. gada 16. martā spēkā stāsies grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā, kas paredz izmaiņas arī zvērinātu advokātu biroja darbībā

Uzņēmumu reģistrs informē, ka grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā cita starpā paredz, ka birojs veidojams kā personālsabiedrība vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību un tās reģistrācija piesakāma komercreģistrā. Pieteikumam par zvērinātu advokātu biroja reģistrēšanu komercreģistrā un izmaiņu veikšanai komercreģistra ierakstos un dokumentos būs jāpievieno Latvijas Zvērinātu advokātu padomes piekrišana.

Ar minētajiem grozījumiem netiek paplašināta Uzņēmumu reģistra kompetence - specifiskos jautājumus, kas izriet no Latvijas Republikas Advokatūras likuma (piemēram, vai dibinātājs ir zvērināts advokāts un viņš ir tikai viena zvērinātu advokātu biroja dalībnieks), vērtēs Latvijas Zvērinātu advokātu padome – Uzņēmumu reģistra kompetencē būs vērtēt tikai piekrišanas faktu, kā arī jautājumus, kas saistīti ar reģistrāciju un izriet no Komerclikuma regulējuma.

Plašāku informāciju par grozījumiem lasiet Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā.