• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Aicinām iesaistīties klientu apmierinātības aptaujā

Aicinām klientus iesaistīties klientu apmierinātības aptaujā, izmantojot Uzņēmumu reģistra valsts notāra lēmumā iekļauto saiti. Klientu apmierinātības aptauja ilgs no 1. līdz 15. februārim.

Saite uz aptauju būs iekļauta klientam nosūtītajā valsts notāra lēmumā ar mērķi noskaidrot klienta apmierinātību pēc pilna Uzņēmumu reģistra pakalpojuma saņemšanas.

Anketa ir anonīma, un tās aizpildīšanai nepieciešamas 5 minūtes. Dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā.

Uzņēmumu reģistrs piedzīvo digitālo transformāciju, kas izriet no iestādes stratēģijas 2022 – 2026 un notiek visos – pakalpojumu, procesu un darbinieku – līmeņos, nosakot secīgas izmaiņas vairāku gadu garumā.

Klienti, lūdzu, esiet atsaucīgi un iesaistieties aptaujā! Jūsu viedoklis mums ir svarīgs, lemjot digitālās transformācijas praktiskos jautājumus.