• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Akciju sabiedrību statūtu grozījumu un reorganizācijas reģistrācija no 2024. gada 1.janvāra

Latvijas Republikas Saeima 2022. gada 16. jūnijā pieņēma grozījumus Komerclikumā, kas stājās spēkā 2023. gada 1. jūlijā. Minētie grozījumi tostarp paredz, ka akciju sabiedrībām (turpmāk – AS) informācija par akcionāriem jāatklāj viena gada laikā, tas ir, līdz 2024. gada 30. jūnijam.

Proti, Komerclikuma pārejas noteikumu 66.punkts paredz, ka līdz 2023. gada 30.jūnijam komercreģistrā reģistrēta AS, kurai ir:

1) vārda un uzrādītāja akcijas, ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam piesaka Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistram (turpmāk – Reģistrs) statūtu grozījumus, kas paredz, ka visas AS akcijas ir, vai nu reģistrētas akcijas, vai dematerializētas akcijas. Vienlaikus ar statūtu grozījumiem AS iesniedz Reģistram šā punkta 2. vai 3. apakšpunktā minētās ziņas vai dokumentus;

2) vārda akcijas, atbilstoši šā likuma 235. panta prasībām sastāda un ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniedz Reģistram aktuālo AS akcionāru reģistru;

3) uzrādītāja akcijas, ne vēlāk kā līdz 2024. gada 30. jūnijam iesniedz Reģistram šā likuma 236.1 panta ceturtajā daļā minēto pieteikumu.

Līdz 2023. gada 30. jūnijam komercreģistrā reģistrēta AS, kura nav iesniegusi šo pārejas noteikumu 66. punktā minētās ziņas vai dokumentus, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, vienlaikus ar citām izmaiņām, kas skar statūtu grozījumus vai izmaiņas pamatkapitālā, iesniedz šo pārejas noteikumu 66. punktā minētās ziņas vai dokumentus. Ja AS, kura komercreģistrā reģistrēta līdz 2023. gada 30. jūnijam, nav iesniegusi šo pārejas noteikumu 66. punktā minētos dokumentus, tā, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, vienlaikus ar pieteikumu par ieraksta par reorganizāciju izdarīšanu iesniedz Reģistram šo pārejas noteikumu 66. punktā minētos dokumentus. Sekojoši, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, tās AS, kuras vēl nav iesniegušas Reģistrā statūtu grozījumus, kas paredz akciju pārsaukšanu vai visu akciju pāreju uz vienu akciju veidu, un ziņas par akcionāriem vai depozitāriju, vienlaikus ar citām izmaiņām statūtos vai pamatkapitālā, vai, piesakot reorganizācijas reģistrāciju, iesniedz Reģistrā Komerclikuma pārejas noteikumu 66.punktā paredzētos dokumentus.

Gadījumā, ja AS sākotnēji pieteikumu statūtu grozījumu vai reorganizācijas reģistrācijai iesniedza pirms 2024. gada 1. janvāra, bet pēc trūkumu novēršanas dokumenti atkārtoti iesniegti pēc 2024. gada 1. janvāra, iesniedzami Komerclikuma pārejas noteikumu 66. punktā paredzētie dokumenti.

 Ja AS līdz 2024. gada 1. jūlijam nebūs iesniegusi šo pārejas noteikumu Komerclikuma 66. punktā minētās ziņas un dokumentus, Reģistrs varēs pieņemt lēmumu par AS darbības izbeigšanu atbilstoši Komerclikuma 314.1 pantā noteiktajai kārtībai, kas var rezultēties ar AS izslēgšanu no komercreģistra bez likvidācijas procesa.

Vienlaikus aicinām iepazīties ar Reģistra iepriekš sagatavo informatīvo materiālo par Komerclikuma grozījumiem, kas stājās spēkā 2023.gada 1.jūlijā.

Tāpat Tieslietu ministrija ir sagatavojusi skaidrojumu par attiecīgajiem grozījumiem Komerclikumā.