• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ar izmaiņām Komerclikumā uzsāk Digitalizācijas direktīvas ieviešanu praksē

Otrdien, 11. maijā, Ministru Kabinets skatīs grozījumus Komerclikumā un likumā “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, ar kuriem tiek uzsākta Digitalizācijas direktīvas normu iedzīvināšana uzņēmējdarbībā. Saskaņā ar direktīvu komercreģistra iestāde (Uzņēmumu reģistrs) kļūst par vadošo organizāciju komercreģistra publicitātes nodrošināšanā nacionālā un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) līmenī, tostarp nodrošinot informācijas apmaiņu ar citu ES valstu komercreģistriem birokrātiskā sloga mazināšanai un uzņēmējdarbības vides caurredzamības uzlabošanai pārrobežu gadījumos.

Regulējuma izmaiņas uzņēmējiem nozīmē tiesības visu ES valstu komercreģistros pieteikumus iesniegt attālināti (digitāli) bez fiziskas ierašanās, tostarp Latvijas uzņēmējiem - citu ES valstu komercreģistros un citu ES valstu uzņēmējiem – Latvijas Uzņēmumu reģistrā (turpmāk – Reģistrs).

Direktīva arī nosaka, ka par galveno informācijas digitālā veidā pieejamības vietu kļūst komercreģistrs. Praktiski tas nozīmē, ka komercreģistra informācijas izsludināšana juridiskā nozīmē no līdzšinējās oficiālās publikācijas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” “pārceļas” uz Reģistra informācijas tīmekļvietni https://info.ur.gov.lv 

Komerclikuma normas attiecas uz komercreģistrā reģistrētajiem komersantiem, tas ir, sabiedrības ar ierobežotu atbildību (SIA), akciju sabiedrības (AS), pilnsabiedrības, komandītsabiedrības, Latvijas komersantu filiāles, ārvalstu komersantu filiāles un Eiropas komercsabiedrības.

Minētie likumu grozījumi ir pirmais solis direktīvas ieviešanā. Praktiskā direktīvas nosacījumu ieviešana notiks caur Reģistra uzsākto modernizācijas projektu līdz 2023. gada vidum. Tas paredz 90tajos gados būvēto Reģistra informācijas sistēmu nomaiņu, izveidojot modernu, ilgtspējīgu un mūsdienu tehnoloģijās un pašapkalpošanās vidē balstītu Reģistra informācijas sistēmu, kas ļautu uzlabot Reģistra funkciju izpildes efektivitāti, kā arī ieviest klientorientētus pakalpojumus un nodrošināt to pārrobežu pieejamību, tostarp, angļu valodā, atbilstošus parakstīšanai ar ES valstu e-parakstiem.  

No Reģistra modernizācijas plāna, kas saskaņots ar Valsts kontroli, izriet, ka minētie grozījumi pilnībā stāsies spēkā 2023. gada 1. jūlijā (jo nepieciešama tehniskā salāgošana), bet atsevišķi jauninājumi – jau šī gada 1. augustā:

- Reģistrs uzsāks informācijas apmaiņu vienotā ES reģistru platformā ar tiem ES reģistriem, kuri tam tehniski gatavi. Tas nozīmē, ka Latvijas uzņēmējiem, reģistrējot filiāli citā ES valstī, tās valsts komercreģistram jāsniedz mazāks informācijas apjoms (jo pārējo informāciju Reģistrs nodos automatizēti), un ES komersantam filiāles reģistrācijai Reģistrā būs jāsniedz mazāks informācijas apjoms (ja konkrētās valsts komercreģistrs jau uzsācis datu apmaiņu ar Latvijas Reģistru).

- Komercreģistra ierakstu izsludināšana (juridiskā nozīmē) no oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” “pārceļas” uz Reģistra informācijas tīmekļvietni.

- Pašreizējā juridiskās adreses (nekustamā īpašuma) īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai tiek aizstāta ar valdes locekļa apliecinājumu tiesībām atrasties minētajā adresē, lai mazinātu birokrātisko slogu godprātīgajiem un pastiprinātu atbildību krāpniekiem, paralēli normas juridisko dabu salāgojot ar e-vides normām topošajam e-pakalpojumam – atsevišķa, trešās personas parakstīta, dokumenta aizstāšana ar uzņēmuma amatpersonas ieliktu atzīmi (“ķeksi”) reģistrācijas e-pakalpojumā.

Minētos grozījumus pēc apstiprināšanas Ministru Kabinetā vēl skatīs Saeima. Ar grozījumiem iespējams iepazīties Ministru kabineta mājaslapā.