• lv
  • en

Arodbiedrībām reģistrācijai biedrību un nodibinājumu reģistrā jāpiesaka to patstāvīgās vienības

Uzņēmumu reģistrs atgādina, ka arodbiedrībām, kuru struktūrvienībām ir noteikts juridiskās personas statuss, līdz 2017.gada 31.decembrim biedrību un nodibinājumu reģistrā jāreģistrē attiecīgās struktūrvienības kā patstāvīgās vienības, jāpārveido tās par struktūrvienībām bez juridiskās personas statusa vai jālikvidē. Iepriekš norādītā prasība izriet no Arodbiedrību likuma, kas stājās spēkā 2014.gada 1.novembrī.

Papildus informējam, ka pašreizējais normatīvo aktu regulējums paredz visām arodbiedrībām līdz 2019.gada 1.novembrim Uzņēmumu reģistrā iesniegt aktuālajam Arodbiedrību likumam un citiem normatīvajiem aktiem atbilstošus statūtus un informāciju par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt arodbiedrību.