• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Atgādinājums politiskajām partijām un šķīrējtiesām aktualizēt informāciju

Uzņēmumu reģistrs atgādina politiskajām partijām un šķīrējtiesām par ikgadējo pienākumu aktualizēt informāciju.

Saskaņā ar Politisko partiju likuma 27. panta (41) daļā noteikto, politiskās partijas, izņemot partiju apvienības, katru gadu līdz 1. martam iesniedz partiju reģistra iestādei (Uzņēmumu reģistram) partijas biedru reģistru.

Šķīrējtiesu likuma 8. panta sestajā daļā noteikts, ka pastāvīgās šķīrējtiesas dibinātājs reizi gadā līdz 1. martam Uzņēmumu reģistram iesniedz apliecinājumu tam, ka pastāvīgā šķīrējtiesa un tās šķīrējtiesnešu saraksts atbilst šī likuma 4.panta prasībām.

Uzņēmumu reģistrs aicina partijas un šķīrējtiesas būt atbildīgām un norādītos dokumentus iesniegt likumā norādītajā termiņā.