• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Ceļvedis informācijas saņemšanā: vienumi - info tīmekļvietnē, dati vairumā - API

Uzņēmumu reģistrs sagatavojis skaidrojošu informatīvo video materiālu - Kā saņemt informāciju no Uzņēmumu reģistra.

2020. gada janvārī Uzņēmumu reģistrs atvēra 14 reģistros uzkrāto informāciju brīvpieejā. Reģistra stratēģijā definēts, ka iestādes misija ir uzkrāt informāciju sabiedrības interesēm, lai nodrošinātu uzticamu un drošu darījumu vidi valstī.

Informācijas saņemšanas pakalpojumu būtība - klienti saņem informāciju bez maksas, pašapkalpojoties Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv vai, ja dati nepieciešami vairumā, pievienojas valsts informācijas sistēmu savietotājam (VISS), izmantojot tīmekļa pakalpes (API). Tāpat klienti bez maksas var izmanto Atvērtos datus un Reģistrēto un pieteikto izmaiņu ziņotāju.

Savukārt maksa tiek piemēroti tiem pakalpojumiem, kuru sniegšanai nepieciešama darbinieku iesaiste un manuāls darbs, piemēram, izziņām, dokumentu kopijām ar pareizības apliecinājumu u.c.

Nepubliskās daļas dokumenti pieejami pēc pamatota pieprasījuma iesniegšanas.

Ieraksti par maksātnespējas procesiem, kas uzsākti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" līdz 2007. gada 31. decembrim, nav atrodami maksātnespējas reģistrā. Augstāk minētie ieraksti ir atrodami attiecīgi komercreģistrā vai uzņēmumu reģistra žurnālā.

Šobrīd aktuāli maksātnespējas procesi, kas uzsākti saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" līdz 2007. gada 31. decembrim, ir:

Vienotais reģ.
Nr.

Nosaukums

40003003174

akciju sabiedrība "Latvijas nafta"


Detalizētu informāciju par minētajiem maksātnespējas procesiem var iegūt, pieprasot izziņu Uzņēmumu reģistram.