• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Datu valsts inspekcijas piemērotais sods SIA “Lursoft IT” neietekmē informācijas pieejamību Uzņēmumu reģistrā

Ņemot vērā medijos plaši izskanējušo ziņu par Datu valsts inspekcijas piemēroto sodu SIA “Lursoft IT” par Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumu pārkāpumiem, apstrādājot Uzņēmumu reģistra reģistros esošos personu datus, Uzņēmumu reģistrs vērš uzmanību, ka, lai gan sabiedrībā nereti vārdi “Uzņēmumu reģistrs” un “Lursoft” tiek lietoti kā sinonīmi, tā nav taisnība - SIA “Lursoft IT” ir nevis Uzņēmumu reģistra “elektroniskā versija”, bet ar Uzņēmumu reģistru nesaistīts privāts komersants.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, kuras darbību regulē likums “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru”, savukārt SIA “Lursoft” – privāts komersants, viens no Uzņēmumu reģistra informācijas atkalizmantotājiem, kurš darbojas vispārējā komerctiesību tvērumā. Tādējādi uz SIA “Lursoft IT” attiecinātie pārkāpumi un sodi neietekmē Uzņēmumu reģistra informācijas saņemšanas pakalpojumu pieejamību.

Uzņēmumu reģistra 14 reģistros esošie dati un publiskās daļas dokumenti kopš 2020. gada janvāra ir pieejami ikvienam pašapkalpošanās režīmā bez maksas Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, savukārt nepubliskās daļas dokumenti – pēc pamatota pieprasījuma. Informācijas tīmekļvietnē bez maksas un bez reģistrācijas pieejami aktuālie dati, piemēram, par amatpersonām (t.sk., personas kodi), dalībniekiem, patiesajiem labuma guvējiem u.c.; bez maksas un ar reģistrāciju (autentifikācija, izmantojot e-paraksta un vairāku internetbanku digitālos risinājumus) – vēsturiskie dati un publiskās daļas dokumenti, piemēram, statūti, gada pārskati, dalībnieku reģistra nodalījumi u.c.. Nepubliskās daļas dokumentu, piemēram, protokoli, pilnvaras, u.c., esamības fakts redzams informācijas tīmekļvietnē, bet dokumenta saturs pieejams tikai pēc pamatota pieprasījuma, un tas ir maksas pakalpojums (4,50 – 9 eiro), jo pieprasījuma apstrāde prasa darbinieka iesaisti.

Papildus Uzņēmumu reģistrs uzsver, ka atbilstoši likuma “Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru” 4.11 pantam tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv publicētā informācija ir patiesa un ticama, un atbilst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra vesto reģistru ierakstiem un citām reģistrētajām ziņām. Tāpēc Uzņēmumu reģistrs aicina gadījumos, kad uzņēmējiem nepieciešams oficiāls apliecinājums par, piemēram, uzņēmuma eksistenci, paraksttiesīgajām personām utt. nevis pieprasīt Uzņēmumu reģistram, tā saukto, oficiālo papīra izziņu, bet tā vietā mudināt partnerus vai citas valsts iestādes ielūkoties Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē un pašiem pārliecināties par informācijas patiesumu, kā arī gadījumos, kad apliecinājums nepieciešams iesniegšanai ārvalstīs, ņemt informāciju no tīmekļvietnes, tulkot, tulkojumu apliecināt pie zvērināta notāra un iesniegt ārvalstīs pēc nepieciešamības. Pašapkalpošanās informācijas tīmekļvietnē ir bez maksas, izziņa – joprojām ir maksas pakalpojums, un šo kārtību nav plānots mainīt. Gadījumos, kad klientiem kādā iestādē netiek pieņemta izdruka vai informācija kā saite uz informācijas vienību tīmekļvietnē un tā vietā tiek pieprasīta “oficiāla izziņa”, Uzņēmumu reģistrs aicina pastāstīt, rakstot uz e-pastu info@ur.gov.lv

Līdz 2020. gada janvārim Uzņēmumu reģistra informācija bez maksas bija tikai valsts iestādēm, kas iestādei nozīmēja daudzu kanālu uzturēšanu – vienu kanālu informācijas atkalizmantotājiem, vienu – valsts iestādēm un vēl citu privātā sektora klientiem, bet kopš 2020. gada janvāra tā ir pieejama visiem klientiem vienādi – informācijas vienumi informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, bet lielapjoma dati masveidā valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes jeb Application Programming Interface (API), kā arī atvērto datu veidā. Mazāks kanālu skaits ļauj optimizēt izmaksas un darbinieku resursu novirzīt pie pakalpojumu kvalitātes uzlabošanas.

2020.gadā Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē bijuši 1,6 miljoni skatījumu, bet valsts informācijas sistēmu savietotājā, izmantojot tīmekļa pakalpes jeb API, bijuši 7,3 miljoni informācijas pieprasījumu.

Iespējams, ka priekšstats par privātā uzņēmuma - “Lursoft” un valsts iestādes - Uzņēmumu reģistrs - saistību izveidojies vēsturiski: pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, lai uzsāktu iestādes digitalizāciju, pārejot no kladēm uz datu bāzēm, Uzņēmumu reģistrs uzsāka sadarbību ar uzņēmumu “Lursoft” kā sava veida publisko privāto partnerību. Tajā “Lursoft” veidoja Uzņēmumu reģistra IT sistēmas un pretī saņēma reģistros esošo informāciju atkalizmantošanai, tostarp brīvai tirdzniecībai, un tolaik tā bija iespēja veidot iestādi kā digitālu iestādi. Laikam ejot, mainījās normatīvi, un divtūkstošo gadu sākumā Eiropas Komisija uzsāka pārkāpuma procedūru pret Latviju par atkalizmantošanas direktīvas pārkāpumiem. Tā rezultātā, ekskluzīvajam līgumam ar “Lursoft” beidzoties, tas vairs netika pagarināts – Uzņēmumu reģistrs atpirka sistēmas, un valsts informācijas sistēmas nokļuva valsts īpašumā.