• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Draudzēm, kas uzsāk darbību Latvijā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām) vairs nav jāveic pārreģistrācija

Uzņēmumu reģistrs informē, ka saistībā ar Satversmes tiesas 26.04.2018. spriedumu lietā Nr.2017-18-01 “Par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta otrās daļas un 8.panta ceturtās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 99. un 102.pantam un par Reliģisko organizāciju likuma 7.panta trešās daļas atbilstību Latvijas Republikas Satversmes 91., 99. un 102.pantam” ar kuru atzītas par neatbilstošām Latvijas Republikas Satversmei Reliģisko organizāciju likuma normas, kas paredzēja tām draudzēm, kas pirmo reizi uzsāk darbību Latvijas Republikā un nepieder pie valstī jau reģistrētajām reliģiskajām savienībām (baznīcām), pirmo desmit gadu laikā katru gadu pārreģistrēties.