• lv
  • en

E-izziņa Publisko iepirkumu vajadzībām

E-izziņa publisko iepirkumu vajadzībām turpmāk vietnē https://www.eis.gov.lv 

Informējam, ka turpmāk valsts un pašvaldību iestādēm saskaņā Publisko iepirkumu likuma 82.panta septītajā daļā un 391. panta septītajā daļā paredzēto pārbaužu veikšanai jāizmanto e-izziņu sistēma, kas ir pieejama piekļuves vietnēs: http://viss.gov.lv  vai https://www.eis.gov.lv. Līdz ar to Uzņēmumu reģistrs vairs neslēdz sadarbības līgumus ar valsts un pašvaldību iestādēm par e-pakalpojumu saņemšanu no Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas, ja tie iestādēm nepieciešami tikai publisko iepirkumu veikšanai.

Lai piekļūtu e-izziņu sistēmai, izmantojot piekļuves vietni https://www.eis.gov.lv, kas ir ērtākais veids kā izmantot e-izziņas, ir jāreģistrējas Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS).

Ja esat jau iepriekš reģistrēts un jau izmantojis citus EIS pakalpojumus, tad, lai iegūtu piekļuvi e-izziņu sistēmai, ir jāiesniedz Valsts reģionālās attīstības aģentūrai pieteikums un administratora pilnvarojums. Šie dokumenti satur apliecinājumu par personas datu saglabāšanu un nelikumīgu neizpaušanu, līdz ar to šobrīd EIS reģistrēta pasūtītāja piekļuve e-izziņu sistēmai bez šādiem apliecinājumiem nav pieļaujama. Piekļuvi e-izziņu sistēmai tiek nodrošināta trīs darbdienu laikā.

Pieteikuma dokumentus var nosūtīt uz e-pastu: pasts@vraa.gov.lv parakstītus ar drošu e-parakstu vai nosūtīt pa pastu uz adresi - Elizabetes iela 19, Rīga, LV – 1010.

Kārtība, kā tiek piešķirta piekļuve e-izziņas pakalpojumam, kā arī nepieciešamie dokumenti (pieteikums un pilnvara) ir atrodama Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1517 „Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi”.

Vairāk informācijas skatīt šeit.