• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

  • UR

Pirmais publiskais solis stratēģijas ieviešanā - iepazīstinām ar jauno pakalpojumu portālu beta versijā

Uzņēmumu reģistrs klientiem lietošanai beta versijā nodod jauno pakalpojumu portālu. Tas ir pirmais publiski redzamais solis iestādes digitālajā transformācijā, kas izriet no iestādes stratēģijas 2022 – 2026 un notiek visos – pakalpojumu, procesu un darbinieku – līmeņos, nosakot secīgas izmaiņas vairāku gadu garumā.

Jaunais pakalpojumu portāls  –  registrs.ur.gov.lv –  klientiem tiek nodots beta versijā, kas nozīmē, ka portāla darbība tiek uzsākta izmēģinājuma režīmā, lai laikus atklātu un novērstu kļūdas un neērtības pirms tā ieviešanas pastāvīgā lietošanā. Klienti, redzot kļūdu, aicināti par to informēt portāla speciālajā sadaļā “Ziņot par kļūdu”, norādot, vai tiek gaidīta atbilde, un kontaktus saziņai, lai nepieciešamības gadījumā tehniskie speciālisti varētu sazināties. Portāls ir pilnveidošanas stadijā, un tā funkcionalitāte pakāpeniski tiks papildināta.

Šobrīd pakalpojumu portālā pieejami lielākā daļa reģistrācijas pakalpojumu. Reģistrācijas pieteikumu un dokumentus portālā  var  iesniegt gan pats uzņēmējs vai biedrības vadītājs, gan jebkurš viņa pārstāvis, pievienojot pārstāvi deleģēto personu lokam. Visi dokumenti, ko iesniedz reģistrēšanai kādā no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem, ir jāparaksta ar e-parakstu .edoc vai .asice formātā  –  tāpat kā līdz šim.

“Iestādes digitālā transformācija un stratēģijas ieviešana notiek  pa soļiem,” skaidro Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere. “Ņemot vērā klientu kritiku par pašreizējo reģistrācijas e-pakalpojumu, izvēlējāmies sākt ar pakalpojuma uzlabošanu klienta jeb datu iesniegšanas pusē. Tagad jauno  pakalpojumu portālu lietošanai klientiem nododam beta versijā, lai klienti jau varētu sākt to lietot un mēs - saņemt atgriezenisko saiti. Izstrādes darbi turpinās un pakāpeniski tiks ieviesta arī jauna funkcionalitāte, piemēram, šobrīd vēl klientiem ir nepieciešams pievienot pieteikumus (veidlapas) word formātā, bet plānojam, ka jau nākamgad risinājuma funkcionalitāte piedāvās klientam izvēlēties standarta gadījumos ģenerēt nepieciešamos dokumentus  no ievadītajiem datiem; tiesa, tas nebūs visos gadījumos. Nākamajos projekta realizācijas soļos risinājumā tiks iestrādāts arī maksājums tiešsaistē,” stāsta Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Pašlaik Uzņēmumu reģistra pakalpojumu portālā pieejami tie reģistrācijas pakalpojumi, kas līdz šim atradās e- pakalpojumā  EP119 “Reģistrācija Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros” vietnē Latvija.lv. Tam paralēli, līdz turpmākam paziņojumam, klienti reģistrācijas pieteikumus var turpināt iesniegt arī Latvija.lv e-pakalpojumā. Savukārt tie reģistrācijas pakalpojumu pieteikumi, kas līdz šim bija jāiesniedz e-pastā pasts@ur.gov.lv (piemēram, par reorganizāciju),  arī turpmāk nemainīgi jāiesniedz e-pastā. Reģistrācijas pieteikuma un dokumentu iesniegšanas kanālu (e- pakalpojums vai e-pasts) iespējams noskaidrot Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē - pakalpojumu detalizētajā sarakstā https://www.ur.gov.lv/lv/kontakti/ka-iesniegt-dokumentus-elektroniski/, kā arī paralēli tiks aktualizēta informācija pie katra reģistrācijas pakalpojuma apraksta www.ur.gov.lv > Reģistrē > Uzņēmumu vai komersantu/Organizāciju > SIA/biedrība u.c. > solis “Iesniedz dokumentus”.

Jaunā pakalpojumu portāla izbūves nepieciešamība izriet no iestādes stratēģijas, kas savukārt  ir izaugusi no iekšējās nepieciešamības – mainīt novecojušās IT sistēmas drošu un mūsdienīgu pakalpojumu veidošanai, un ārējās nepieciešamības – Digitalizācijas direktīva Uzņēmumu reģistram prasa apkalpot visu Eiropas Savienības dalībvalstu klientus e-vidē pēc vienotiem ES standartiem.  Minētās prasības nav iespējams nodrošināt, izmantojot kādu no pašreizējiem Latvijas valsts koplietošanas risinājumiem.

Jaunā reģistrācijas pakalpojuma risinājumu Uzņēmumu reģistrs veido modulāru un atvērtu trešo pušu pakalpojumu attīstītājiem. Tas dos iespēju citu sistēmu/platformu turētājiem integrēt reģistrācijas pakalpojumu savos risinājumos un veidot jaunus lietotājorientētus – atbilstoši klienta dzīves situācijai – pakalpojumus. Uzņēmumu reģistrs virzās uz to, lai klients pat nejustu, ka saņem valsts iestādes – Uzņēmumu reģistra – pakalpojumu, jo pakalpojums būs integrēts cita pakalpojumu sniedzēja platformā, piemēram, bankas e-pakalpojumā u.c.

“Jaunais pakalpojumu portāls beta versijā ir pirmais klientiem redzamais solis Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas modernizācijā jeb “sirds pārstādīšanā”,” stāsta Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere. “Reģistra “sirds” ir Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma. Tā būvēta pagājušā gadsimta 90tajos gados, ir novecojusi, līdz ar to bieži piedzīvo darbības traucējumus un tehniski grūti savietojama ar mūsdienīgiem rīkiem. Tāpēc arī veco sistēmu nomaiņa un informācijas sistēmas modernizācija ir Reģistra stratēģijas 2021.-2026. gadam “sirds”, jo tas secīgi ļaus uzlabot IT sistēmu darbības nepārtrauktību jeb pakalpojumu pieejamību un veidot jaunus klientorientētus e-pakalpojumus, ietverot iekšējo procesu efektivizāciju, juridisko procedūru vienkāršošanu un līdz ar to administratīvā sloga mazināšanu Reģistra klientiem nacionāli un starptautiski, atbilstoši Reģistra darbības moto – “datus uzraugām, klientus konsultējam”. “

Uzņēmumu reģistra stratēģija 2021.-2026. gadam paredz nodrošināt iestādes digitālo transformāciju, noslēdzot pāreju no nacionāla līmeņa iestādes uz starptautisku digitālu iestādi, kas klientus apkalpo attālināti, nodrošinot e-pakalpojumus digitālajā vidē, tostarp attīstot pašapkalpošanās e-pakalpojumu portfeli. Iestādes digitālā transformācija skar organizāciju visos – pakalpojumu, procesu un darbinieku – līmeņos, nosakot secīgas izmaiņas vairāku gadu garumā.

Iestādes digitālā transformācija notiek vienlaikus ar Uzņēmumu reģistra lomas maiņu. Atbilstoši starpvaldību organizācijas Finanšu darījumu darba grupa (FATP) vadlīnijām un Naudas atmazgāšana novēršanas direktīvai (Anti-Money Laundering Directive) pēdējos gados visā pasaulē pieaug cīņa ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb naudas atmazgāšanu, kā rezultātā mainās arī valstu nacionālo Uzņēmumu reģistru loma – reģistru iestādes no datu reģistrētājām un turētājām kļūst par būtisku elementu noziegumu novēršanā un izmeklēšanā caur datu pieejamību un datu aktualitāti 3A zīmē jeb nodrošinot akurātus, adekvātus un aktuālus datus bez maksas un brīvi pieejamā veidā ikvienam, ievērojot balansu starp vairākiem Eiropas līmeņa regulējumiem – Naudas atmazgāšanas novēršanas direktīvu,  Komerctiesību direktīvu, Datu aizsardzības regulu, Digitalizācijas direktīvu, Informācijas atkalizmantošanas direktīvu u.c. Jaunā iestādes loma caur reģistrācijai pieteiktās informācijas pārbaudēm un analīzi  maina arī valsts notāru lomu un darba saturu ar uzsvaru uz analītiku.

Jaunais pakalpojumu portāls pašlaik neietekmē Uzņēmumu reģistra citus e- pakalpojumus, tie arī turpmāk būs pieejami līdzšinējos kanālos - informāciju joprojām varēs saņemt informācijas tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, Latvijas Atvērto datu portālā, Eiropas tiesiskuma portālā un pakalpojumā “sistēma sistēmā” Valsts informācijas sistēmu savietotājā (API), iesniegt pieteikumu komercķīlas reģistrēšanai komercķīlu reģistrā joprojām varēs vietnē https://komerckila.ur.gov.lv, maksātnespējas reģistrs joprojām pieejams vietnē https://maksatnespeja.ur.gov.lv. Nākotnē plānots visus tematiski atšķirīgos Uzņēmumu reģistra Latvijas e- pakalpojumus apvienot vienā vietnē. Pakalpojumu apraksti un cita būtiska informācija ir un būs pieejama tīmekļvietnē www.ur.gov.lv 

Ja ziņu lasāt e-pastā, attēlu varat redzēt, apmeklējot Uzņēmuma reģistra tīmekļvietni (uzklikšķinot uz jaunuma nosaukuma).