• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Iespēja bez maksas pārbaudīt uzņēmumu vai organizāciju pārstāvēttiesīgās amatpersonas

Uzņēmumu reģistra klienti, kā arī valsts iestāžu un pašvaldību pārstāvji nereti vēlas saņemt informāciju, vai persona ir tiesīga pārstāvēt kādu konkrētu Uzņēmumu reģistrā reģistrētu tiesību subjektu (SIA, AS, biedrību u.tml.). Domājot par klientu ērtībām, Uzņēmumu reģistrs piedāvā iespēju bez maksas iestādes mājaslapas meklētājā to noskaidrot.

Meklētājs tiesību subjektu reģistros pēc ievadītajiem personas datiem pārbauda vai persona ir valdes loceklis, maksātnespējas administrators, likvidators, pārstāvēttiesīgais biedrs, pārstāvēttiesīgais īpašnieks, pārvaldnieks, aizbildnis, persona, kas ir pilnvarota pārstāvēt komersantu darbībās, kas saistītas ar filiāli, kā arī vai personai ir cits amats, kas ir pielīdzināms iepriekš minētajiem un sniedz vai var sniegt tiesības personai pārstāvēt tiesību subjektu.

Noskaidrot pārstāvēttiesīgo amatpersonu var jebkurš interesents (bez autorizācijas) Uzņēmumu reģistra mājas lapas meklētājā, ja ir zināms tiesību subjekta reģistrācijas numurs (vai nosaukums) un pārstāvēttiesīgās personas personas kods vai ārvalstniekam – dzimšanas datums.

Lai pārbaudītu pārstāvēttiesīgo amatpersonu statusu, nepieciešams Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnes meklētājā  ierakstīt subjekta reģistrācijas numuru vai nosaukumu, no atrasto uzņēmumu klāsta izvēlieties sev interesējošo par kuru vēlaties saņemt informāciju, izvēlētajā uzņēmuma kartītē laukā "Amatpersonas" var pārbaudīt pārstāvības tiesības.