• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Informācija sabiedrībām ar ierobežotu atbildību par patiesā labuma guvējiem

Uzņēmumu reģistrs atgādina, ka juridiskajām personām, t.sk., sabiedrībām ar ierobežotu atbildību (SIA), kas reģistrētas Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros līdz 2017.gada 1.decembrim, ir pienākums iesniegt Uzņēmumu reģistram informāciju par patieso labuma guvēju līdz 2018.gada 1.martam.

Svarīgi piebilst, ka SIA informācija par tās patiesajiem labuma guvējiem atsevišķi Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz, ja:

  • SIA dalībnieki ir fiziskas personas, kuri ir arī patiesie labuma guvēji SIA atbilstoši definīcijai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 1.panta 5.punkta a)apakšpunktam;
  • UR ir iesniegts attiecīgais dalībnieku reģistra nodalījums;
  • attiecīgo dalībnieku valstspiederība un pastāvīgās dzīvesvietas valsts sakrīt ar personas koda valsti (Latvija) vai valsti, kas izdevusi personu apliecinošo dokumentu (ārvalstniekiem).

Informācija par patiesajiem labuma guvējiem būs jāiesniedz, ja tiks veikts izmaiņas SIA dalībnieku reģistrā vai valdes sastāvā.