• lv
  • en

Informatīvs apraksts par likumā “Grozījumi Komerclikumā” ietvertajām izmaiņām

2017. gada jūnijā tika pieņemts likums “Grozījumi Komerclikumā”. Lielākā daļa no likumā ietvertajiem grozījumiem stājās spēkā 2017.gada 13. jūlijā, bet atsevišķu grozījumu spēkā stāšanās ir atlikta uz 2018. gada 1. janvāri vai arī uz to laiku, kad tiks pieņemti un stāsies spēkā ar tiem saistītie grozījumi citos normatīvajos aktos.

Tieslietu ministrija ir sagatavojusi informatīvu aprakstu par likumā “Grozījumi Komerclikumā” ietvertajām izmaiņām