• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Aktuāli komersantiem – izmaiņas Komerclikumā par sapulcēm

Ar publikāciju šā gada 21.marta oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" ir izsludināts likums "Grozījumi Komerclikumā", kas citastarp paredz, ka

  • paziņojumā par dalībnieku sapulces sasaukšanu papildus norāda kārtību un termiņus, kādos dalībnieki vai akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms dalībnieku vai akcionāru sapulces vai piedalīties vai balsot dalībnieku vai akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus;
  • attālinātu dalību un balsošanu dalībnieku sapulcē (jauns 214.1 pants) vai akcionāru sapulcē (277.1 pants);
  • padomes sēžu protokolus paraksta vadītājs un vismaz vēl viens sēdes dalībnieks.
  • Komerclikuma 310.panta piektajā daļā tiek noteikts, ka valdes sēžu protokolus paraksta sēdes vadītājs un vismaz vēl viens sēdes dalībnieks.
    Likums "Grozījumi Komerclikumā" stājās spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, tas ir 22.martā.

Latvijas Republikas tiesību aktu vietnē www.likumi.lv pieejams pilns Komerclikums.

Tieslietu ministrijas skaidrojums par jauno regulējumu lasāms LV portālā, rakstā Attālināta dalība dalībnieku sapulcēs.

Par Uzņēmumu reģistra pakalpojumu - sapulču sasaukšanu, vairāk lasīt Par sapulču sasaukšanu pulcēšanās ierobežojumu apstākļos