• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas komersantu juridisko adrešu reģistrācijas noteikumos

Ar 2021. gada 6. jūlija likumu “Grozījumi Komerclikumā”, kas stāsies spēkā 2021.gada 1. augustā, tiek aizstāta nekustamā īpašuma īpašnieka piekrišana juridiskās adreses reģistrācijai ar pieteikuma iesniedzēja sniegtu apliecinājumu par to, ka komersantam ir tiesības reģistrēt juridisko adresi konkrētajā adresē un ka komersants attiecīgajā adresē ir arī sasniedzams.

Proti, Komerclikuma 23.panta trešajā daļā, 25.panta 3.1 daļā, 25.1 panta trešajā daļā, 75.panta ceturtajā daļā, 78.panta 2.1 daļā, 139.panta otrajā daļā, 149.panta trešās daļas 7.punktā tiek noteikts, ka pieteikumā norāda filiāles, individuālā komersanta, personālsabiedrības, kapitālsabiedrības juridisko adresi, tai skaitā nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu, un apliecina, ka konkrētais tiesību subjekts ir sasniedzams un tam ir tiesisks pamats atrasties norādītajā juridiskajā adresē.

Saglabājas prasība, ka komersantam ir jāvienojas ar nekustamā īpašuma īpašnieku par tiesībām izmantot nekustamo īpašumu, bet šīs vienošanās daļa (piekrišana juridiskās adreses reģistrēšanai) vairs nebūs jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā. Tā vietā komersanta valdei ir pienākums apliecināt, ka šāda vienošanās pastāv un komersantam ir tiesības atrasties attiecīgajā nekustamajā īpašumā.

Komerclikumā iekļauta prasība pieteikumā juridiskās adreses reģistrēšanai papildus norādīt nekustamā īpašuma objekta (ēkas, dzīvokļa īpašuma vai telpas) kadastra apzīmējumu. Šī ziņa nākotnē tiks izmantota adrešu automātiskai aktualizēšanai. Taču vairs Uzņēmumu reģistrā nav jāiesniedz informācija par nekustamā īpašuma īpašnieku un nav jānorāda nekustamā īpašuma kadastra numurs.

Aicinām minēto ņemt vērā, sagatavojot dokumentus, kas Uzņēmumu reģistrā tiks iesniegti no 2021.gada 1.augusta.

Arī turpmāk gadījumos, ja tiek konstatēts, ka komersants neatrodas tā komercreģistrā reģistrētajā juridiskajā adresē, gan nekustamā īpašuma īpašnieks, gan jebkura cita persona par to var ziņot Uzņēmumu reģistram. Gadījumos, ja Uzņēmumu reģistrs saņems ziņas no nekustamā īpašuma īpašnieka, ka komersantam nav tiesiska pamata atrasties tā juridiskajā adresē, Uzņēmumu reģistrs tālāk šo informāciju sniegs Valsts policijai, lai tiktu uzsākta izmeklēšana atbilstoši Krimināllikuma 272. panta pirmajai daļai par nepatiesu ziņu sniegšanu valsts iestādei. Savukārt, aizsargājot nekustamā īpašuma īpašnieku, Uzņēmumu reģistrs var izbeigt komersanta darbību, ja tas nav sasniedzams norādītajā juridiskajā adresē. Proti, ja sabiedrība nav sasniedzama norādītajā juridiskajā adresē, kapitālsabiedrībai joprojām varēs tikt piemērota vienkāršotā likvidācija.