• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Izmaiņas reģistros pēc administratīvi teritoriālās reformas

2021. gada 1. jūlijā ir stājusies spēkā administratīvi teritoriālā reforma saskaņā ar Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumu. Minētās reformas ietvaros iepriekšējo 119 pašvaldību vietā tagad izveidotas 43 pašvaldības, tādējādi pēc reformas ir mainījušās adreses, tostarp arī Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu juridiskās adreses.

Izmaiņas nerada uzņēmumiem, biedrībām u.c. tiesību subjektiem pienākumu šajā gadījumā vērsties Uzņēmumu reģistrā ar pieteikumu, lai reģistrētu jaunu juridisko adresi.  Lai nodrošinātu Uzņēmumu reģistra vestajos reģistros reģistrēto tiesību subjektu un juridisko faktu lietās izdarīto ierakstu precizitāti, aktualitāti un atbilstību Valsts adrešu reģistra datiem, Uzņēmumu reģistrs jau to tiesību subjektu juridiskajām adresēm, kuras pilnībā atbilst Valsts adrešu reģistra datiem, ir veicis juridisko adrešu aktualizāciju. Gadījumos, kad juridiskā adrese pilnībā neatbilst Valsts adrešu reģistra datiem, Uzņēmumu reģistrs veiks manuālu adrešu aktualizāciju līdz 2021. gada beigām. Lai paātrinātu adrešu aktualizācijas procesu, Uzņemumu reģistrs aicina pārbaudīt savu reģistrēto juridisko adresi un, ja tā nav aktualizēta,  izmantojot e-pakalpojumu Latvija.lviesniegt, Uzņēmumu reģistrā pieteikumu par izmaiņām juridiskajā adresē, kas atbilst Valsts adrešu reģistra datiem.

Kā pārbaudīt, vai adrese ir nomainīta?

Uzņēmumu reģistra informācijas izsniegšanas tīmekļvietnē ir iespējams pārbaudīt savu reģistrēto juridisko adresi.

Ko skars izmaiņas?

Administratīvi teritoriālā reforma visvairāk skars pašvaldības, kurām par veicamajām izmaiņām jau sniegts plašs metodisks atbalsts. Tomēr attiecībā uz tām SIA, kurās kapitāla daļas pieder kādai pašvaldībai, jāņem vērā, ka izmaiņas SIA dalībnieku reģistra nodalījumā veicamas dalībnieku sastāvā. SIA, kurā kapitāla daļas pieder kādai pašvaldībai, neatkarīgi no pašvaldības līdzdalības apmēra tajā, ir veicamas izmaiņas dalībnieku reģistra nodalījumā un tas iesniedzams Uzņēmumu reģistrā, lai komercreģistrā tiktu reģistrēts aktuālais SIA dalībnieku sastāvs. Attiecībā uz dalībnieku izmaiņām Noteikumu tiesību norma par atbrīvojumu no valsts nodevas samaksas tulkojama plašāk. Tādējādi, par izmaiņām kapitālsabiedrības dalībnieku reģistra nodalījumā, ja administratīvi teritoriālās reformas rezultātā mainās tās dalībnieks (pašvaldība), valsts nodeva nav jāmaksā.

Vēršam uzmanību, ka Latvija.lv izvietotajā elektroniskajā pakalpojumā par šādām izmaiņām ir paredzēts valsts nodevas maksājums, taču, ņemot vērā augstāk minēto, sabiedrības, kurās kapitāla daļas pieder kādai pašvaldībai un reformas rezultātā mainās dalībnieki, dokumentus izmaiņām dalībnieku sastāvā aicinām iesniegt, izmantojot elektroniskā pasta adresi pasts@ur.gov.lv.

Adreses izmaiņas Uzņēmuma reģistra dokumentos

Gadījumos, kad adreses izmaiņas veicamas Uzņēmumu reģistrā iesniedzamajos dokumentos, piemēram, SIA dalībnieku reģistra nodalījumā, datu aktualizācija veicama kopā ar citām nākamajām izmaiņām šajā dokumentā. Proti, dokumentus ar mainītu adresi varēs iesniegt tad, kad būs kāds cits iemesls veikt izmaiņas konkrētajā dokumentā. Tā kā Noteikumi neparedz atbrīvojumu no valsts nodevas par dokumentu pievienošanu reģistrācijas lietai, lai neradītu papildu finansiālo slogu uzņēmējiem, dokumentu aktualizēšana un iesniegšana Uzņēmumu reģistrā, ja izmaiņas dokumentos saistītas tikai ar adreses izmaiņām pēc administratīvi teritoriālās reformas, šobrīd nav obligāta.