• lv
  • en

Jauns pakalpojums - dokumentu pirmspārbaude

Dokumentu pirmspārbaude ir pieteikuma un tam pievienoto dokumentu projektu sākotnējā caurlūkošana pirms iesniegšanas reģistrācijai. Nodrošinot pakalpojuma "Dokumentu pirmspārbaude" izpildi, valsts notārs veic dokumentu un datu pārbaudi, kas noteikta attiecīgā subjekta darbību regulējošajā normatīvajā aktā, un informē klientu par konstatētajiem trūkumiem.