• lv
  • en

Jauns regulējums arodbiedrībām

Šī gada 1.novembrī stāsies spēkā Arodbiedrību likums, kas nosaka, ka turpmāk visas arodbiedrības, arodbiedrību apvienības un arodbiedrību patstāvīgās vienības, kurām ir paredzēts juridiskas personas statuss, tiks ierakstītas biedrību un nodibinājumu reģistrā. Līdz ar to šī gada 1.novembrī spēku zaudēs likums „Par arodbiedrībām” un arodbiedrību reģistrs vairs netiks vests.

Saskaņā ar šīm izmaiņām, visi arodbiedrību reģistrā esošie ieraksti par arodbiedrībām, kuras līdz 2014.gada 1.novembrim nebūs izslēgtas no arodbiedrību reģistra, tiks iekļauti biedrību un nodibinājumu reģistrā, nemainot ziņu apjomu un nepieprasot arodbiedrībām veikt pārreģistrāciju. Ja arodbiedrības vēlas iesniegt Uzņēmumu reģistrā jebkādas izmaiņas atbilstoši vēl šobrīd spēkā esošajam likumam „Par arodbiedrībām”, to var izdarīt līdz šī gada 31.oktobrim. Pēc minētā datuma visi pieteikumi izmaiņu reģistrācijai ir jāsagatavo atbilstoši jaunajam regulējumam biedrību un nodibinājumu reģistrā.

Papildus informējam, ka visām arodbiedrībām līdz 2019.gada 1.novembrim Uzņēmumu reģistrā ir jāiesniedz jaunajam Arodbiedrību likumam un citiem normatīvajiem aktiem atbilstoši statūti un informācija par personām, kuras ir tiesīgas pārstāvēt arodbiedrību. Kā arī arodbiedrībām, kuru struktūrvienībām ir noteikts juridiskās personas statuss, attiecīgās struktūrvienības līdz 2017.gada 31.decembrim jāreģistrē biedrību un nodibinājumu reģistrā kā arodbiedrības patstāvīgās vienības, jāpārveido tās par struktūrvienībām bez juridiskās personas statusa vai jālikvidē.

Jaunais Arodbiedrību likums ir pieejams šeit!