• lv
  • en

Juridiskās adreses reģistrācijai nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana

Informējam, ka juridiskās adreses reģistrācijai nepieciešama īpašnieka izsniegta piekrišana – komersanta (filiāles, ārvalsts filiāles vai pārstāvniecības, individuālā komersanta, pilnsabiedrības vai kapitālsabiedrības) reģistrācijai attiecīgajā ēkā vai dzīvokļa īpašumā, ko paredz Komerclikuma 23., 25., 75., 78., 139., 149. pantā izdarītie grozījumi, kas stājās spēkā 2011. gada 1. jūlijā.

Piekrišanā norādāms nekustamā īpašuma kadastra numurs, īpašnieka vārds, uzvārds un personas kodu vai nosaukums (firma) un reģistrācijas numurs. Ja pieteikumu paraksta persona, kurai pieder juridiskajā adresē norādītais nekustamais īpašums, piekrišana nav jāiesniedz.

Dokumenta paraugi: (neaizpildītsaizpildīts)