• lv
  • en

Konsultatīvās padomes ārkārtas nozaru sēde 10.09.2012.

Konsultatīvās padomes nolikums paredz, ka padome var sanākt sašaurinātā sastāvā, kurā apskata UR tiesību piemērošanas jautājumus. Sēdēs piedalās padomes priekšsēdētājs, vismaz viens padomes loceklis, pieaicinātie  eksperti un UR pārstāvji.

Konsultatīvās padomes ārkārtas nozaru sēdes darba kārtība:

  1. Par Iekšlietu ministrijas priekšlikumiem fiktīvo uzņēmumu reģistrācijas novēršanai
  2. Kurā pamatkapitāla palielināšanas procesa laika posmā ir jābūt spēkā mantiskā ieguldījuma novērtējuma atzinumam (lēmuma par pamatkapitāla palielināšanu pieņemšanas brīdī, mantiskā ieguldījuma izdarīšanas brīdī vai abos)?