• lv
  • en

Konsultatīvās padomes nozaru sēde 09.11.2011.

Konsultatīvās padomes nolikums paredz, ka padome var sanākt sašaurinātā sastāvā, kurā apskata UR tiesību piemērošanas jautājumus. Sēdēs piedalās padomes priekšsēdētājs, vismaz viens padomes loceklis, pieaicinātie  eksperti un UR pārstāvji.

Konsultatīvās padomes nozaru sēdes darba kārtība:

  1. Par iespējām AS statūtos noteikt ierobežojumus akciju atsavināšanai.
  2. Dalībnieku un akcionāru sapulces sasaukšanas vieta.
Protokols Nr. 6
164,8KB , PDF , izveidots
1., 2. jautājuma materiāli
44,5KB , DOC , izveidots