• lv
  • en

Konsultatīvās padomes nozaru sēde 19.06.2012.

Konsultatīvās padomes nolikums paredz, ka padome var sanākt sašaurinātā sastāvā, kurā apskata UR tiesību piemērošanas jautājumus. Sēdēs piedalās padomes priekšsēdētājs, vismaz viens padomes loceklis, pieaicinātie  eksperti un UR pārstāvji.

Konsultatīvās padomes nozaru sēdes darba kārtība:

  1. Amatpersonu un dalībnieku dzīvesvietu adrešu publiskošana.
  2. Uzņēmumu reģistra informācijas, t.sk. amatpersonu un dalībnieku dzīvesvietas adrešu, atkalizmantošana.
  3. Personas datu apstrāde citas valsts pārvaldes iestādes funkciju veikšanai.
Protokols Nr. 2
1MB , PDF , izveidots
Sēdes materiāli
555,2KB , PDF , izveidots