• lv
  • en

Konsultatīvās padomes nozaru sēde 25.05.2010.

Konsultatīvās padomes nolikums paredz, ka padome var sanākt sašaurinātā sastāvā, kurā apskata UR tiesību piemērošanas jautājumus. Sēdēs piedalās padomes priekšsēdētājs, vismaz viens padomes loceklis, pieaicinātie  eksperti un UR pārstāvji.

Konsultatīvās padomes nozaru sēdes darba kārtība:

  1. "Speciālais" pilnvarojums parakstīt komersanta reģistrēšanas pieteikumu.
  2. Par pārreģistrācijas aizlieguma un atsavināšanās aizlieguma tulkojumu un piemērošanu, to ietekmi uz komercķīlas reģistrāciju.
  3. Par zemes piederību, dibinot zemnieka saimniecību.
Protokols Nr. 2
1,1MB , PDF , izveidots
1. jautājuma materiāli
69,9KB , PDF , izveidots
2. jautājuma materiāli
65,3KB , PDF , izveidots
3. jautājuma materiāli
51,5KB , PDF , izveidots