• lv
  • en

Konsultatīvās padomes sēde 18.02.2009.

2009.gada 18.februārī notika Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kurā piedalījās Konsultatīvās padomes locekļi un pieaicinātie eksperti.

Konsultatīvās padomes sēdes darba kārtība:

  1. Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes nolikuma apstiprināšana.
  2. Par Latvijas Patentpilnvaroto asociācijas iekļaušanu Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes sastāvā.
  3. Par Uzņēmumu reģistra Konsultatīvās padomes locekļu piekļuves tiesībām interneta vietnei.
  4. Par Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstāmo ziņu izsludināšanu.
  5. Par Uzņēmumu reģistra reģistrējamo subjektu un juridisko faktu nosaukumu veidošanu un to pārbaudes kritērijiem.
Protokols Nr. 2
3,3MB , PDF , izveidots
4. jautājuma materiāli
3,3MB , PDF , izveidots
5. jautājuma materiāli
270,5KB , PDF , izveidots