• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Konsultatīvās padomes sēde 28.11.2018.

2018.gada 28.novembrī notika Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kurā piedalījās Konsultatīvās padomes locekļi un pieaicinātie eksperti.

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:
1. Par Uzņēmumu reģistra tiesībām sastādīt dalībnieku reģistra nodalījumu gadījumā, ja pamatkapitāla daļas domājamās daļās iegūst vairāki līdzmantinieki, taču nav veikta pamatkapitāla daļu reālā sadale un nav iecelts kopīgais pārstāvis;
2. Par līdzmantinieku vairākuma tiesībām lemt par izmaiņām SIA, ja SIA pamatkapitāla daļas ietilpst mantojuma masā un līdzmantinieki mantojumu valda nedalīti.

Sēdes materiāls
112,1KB , PDF , izveidots
Protokols
162,8KB , PDF , izveidots