• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Konsultatīvās padomes sēde 30.01.2019

2019.gada 30.janvārī notika Uzņēmumu reģistra Konsultatīvā padome, kurā piedalījās Konsultatīvās padomes locekļi un pieaicinātie eksperti.

Darba kārtībā iekļauti sekojoši jautājumi:

  1. Par kapitālsabiedrības valdes locekļu pārstāvības tiesībām gadījumos, kad valde ir nepilnā sastāvā; 
  2. Par padomes locekļu veto tiesībām kopsakarā ar padomes locekļu koleģialitātes un vienlīdzības principu. 
Protokols
168,8KB , PDF , izveidots