• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Latvija ar Uzņēmumu reģistra datiem par uzņēmumiem un patiesajiem labuma guvējiem saņem trešo labāko vērtējumu pasaulē

Starptautiskā pētījumā “Globālais datu barometrs” (Global Data Barometer), kurā vērtēts datu stāvoklis 109 pasaules valstīs, Latvija kategorijā “uzņēmumu informācija” saņēmusi trešo labāko vērtējumu: Latvijai piešķirts 81 punkts, mazliet augstāku vērtējumu ar 83 punktiem ir saņēmusi Apvienotā Karaliste, visaugstāko novērtējumu – 91 punktu saņēmusi Dānija. Vidējais valstu vērtējums ir 26 punkti.

Kritēriji, kas vērtēti, nosakot uzņēmumu informācijas kvalitāti ir: pieejamā informācija un patieso labuma guvēju tiesiskais regulējums, Uzņēmumu reģistra dati un datu uzticamība.

Global data barometer grafisks attēlojums

Attēlā ar zilo krāsu attēlots Latvijas indekss, ar sarkano – valstīs vidējais vērtējums.

Pētījums aptver laika posmu no 2019. gada maija līdz 2021. gada maijam, un tajā sniegti pierādījumi par datu pārvaldību, iespējām, pieejamību un izmantošanu dažādās nozarēs.

 “Uzņēmumu reģistra komandai ir prieks, un esam lepni, ka ar 2019. gadā iedotajiem juridiskajiem datu kvalitātes rīkiem mums izdodas Latvijas valsts starptautisko reputāciju turēt godā, ka dati ir pieejami un tiek lietoti. Jaunie Reģistra izaicinājumi ir kopā ar lēmumpieņēmējiem izpildvarā un lēmējvarā radīt mehānismu, kas primāri ietver finanšu resursus profesionālu darbinieku atalgojumam, lai sekmīgi virzītos uz datu kvalitāti 3A zīmē jeb akurāti, aktuāli, adekvāti dati, ņemot vērā, ka visā pasaulē līdz ar patieso labumu guvēju atklāšanu mainās Reģistru loma. Tie no reģistrācijās iestādēm kļūst par saņemto datu analītikas iestādēm, lai kā skatlogs atklātu biznesa vidi, un tā tādā veidā – caur datiem – palīdzētu tiesībsargājošajām iestādēm atklāt “balto apkaklīšu” noziegumus,” saka Uzņēmumu reģistra galvenā valsts notāre Guna Paidere.

Barometrs sadala sabiedriskā labuma datu jēdzienu dažādās komponentēs un apakškomponentēs, katru vērtējot atsevišķi.

Pētījumā informācija par valstīm grupēta pēc pamatmoduļiem - datu pārvaldība un datu iespējas, kā arī pēc tematiskajiem moduļiem – klimata politika, uzņēmumu informācija, veselība un Covid-19, politiskā integritāte, valsts finanses, publiskais iepirkums.

Plānots, ka informācija tiek papildināta/ pārvērtēta ik pēc diviem gadiem.

Pētījuma izstrādē piedalās vairāk kā 100 valsts līmeņa pētnieku no dažādām valstīm, kas izmanto nacionālos avotus, dažādus tiešsaistes resursus, kā arī veic padziļinātu datu analīzi par pārvaldību, iespējām, datu pieejamību un to izmantošanu sabiedrības interesēs dažādas nozarēs. Izpēte tostarp balstās uz tādiem datu milžiem kā Open Data Institute, Open Data Barometer, The Open Data Charter.

Ja ziņu lasāt e-pastā, attēlu varat redzēt, apmeklējot Uzņēmuma reģistra tīmekļvietni (uzklikšķinot uz jaunuma nosaukuma).