• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

Limbažu, Tukuma un Liepājas iedzīvotāji varēs saņemt konsultācijas par tieslietu sistēmas pakalpojumiem e-vidē

Uzņēmumu reģistrs turpina klientiem nodrošināt attālinātu atbalstu Reģistra pakalpojumu saņemšanai esošajos klientu atbalsta kanālos - pa tālruni 67 031 703, e- pastu pasts@ur.gov.lv, kā arī e-adresē un ar virtuālā asistenta UNA starpniecību.

Attālinātais atbalsts un attālināti pakalpojumi izriet no Reģistra stratēģijas 2021-2026, kas nosaka iestādes digitālo transformāciju no nacionāla līmeņa "papīra iestādes" uz starptautisku digitālu iestādi.

Turpmāk līdzās esošajām attālinātajām konsultācijām par Reģistra pakalpojumiem būs iespēja saņemt arī klātienes konsultācijas tieši par e-pakalpojumu lietošanu.

Lai veicinātu tieslietu sistēmas pakalpojumu pieejamību, no pirmdienas, 23. maija, Limbažu, Tukuma un Liepājas iedzīvotājiem tiks sniegtas klātienes konsultācijas par iespējām tos izmantot attālināti elektroniskajā vidē. Tieslietu ministrija sadarbībā ar Valsts zemes dienestu, Uzņēmumu reģistru, Juridiskās palīdzības administrāciju, Patentu valdi un Valsts valodas centru īsteno pilotprojektu “Tieslietu sistēmas pakalpojumi pašvaldībās” ar mērķi uzlabot iedzīvotāju digitālās prasmes patstāvīgi izmantot tieslietu sistēmas iestāžu sniegtos e-pakalpojumus.

Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns: “Modernās tehnoloģijas arvien vairāk ienāk mūsu dzīvē, un tās var būtiski atvieglot ikdienas pienākumu veikšanu jebkuram iedzīvotājam, tostarp izmantojot arī tieslietu sistēmas piedāvātos pakalpojumus. Tāpēc aicinām iedzīvotājus aktīvi izmantot mūsu pilotprojektā piedāvāto iespēju saņemt informāciju par tieslietu sistēmas sniegtajiem e-pakalpojumiem un konsultācijas par to izmantošanu.”

Plašāk par e-pakalpojumu lietošanas atbalsta konsultācijām lasiet Tieslietu ministrijas tīmekļvietnē.