• lv
 • en

Nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības

Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība ir Latvijas Republikā reģistrēta komercsabiedrība, kura atbilst vismaz vienam no šādiem nosacījumiem, kas definēti Nacionālās drošības likuma 37.pantā.

Nacionālajai drošībai nozīmīga komercsabiedrība:

 1. ir elektronisko sakaru komersants ar būtisku ietekmi tirgū, kuram noteiktas tarifu regulēšanas un izmaksu aprēķināšanas saistības Elektronisko sakaru likumā paredzētajā kārtībā;
 2. ir audiāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 60 procenti no tās teritorijas, vai ir audiovizuāls elektroniskais plašsaziņas līdzeklis, kura programmas aptveršanas zona, izmantojot zemes apraides tehniskos līdzekļus, atbilstoši Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes izsniegtajai apraides atļaujai ir Latvija vai vismaz 95 procenti no tās teritorijas;
 3. ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci dabasgāzes pārvadei, sadalei, uzglabāšanai vai tai pieder sašķidrinātās dabasgāzes iekārta, kas savienota ar pārvades sistēmu;
 4. ir elektroenerģijas vai siltumenerģijas ražotājs, kura uzstādītā faktiskā jauda pārsniedz 50 megavatus;
 5. ir siltumenerģijas pārvades un sadales operators, kuram pieder siltumtīkli vismaz 100 kilometru garumā;
 6. ir Latvijas Republikā saņēmusi licenci elektroenerģijas pārvadei.

Nacionālajai drošībai nozīmīgajai komercsabiedrībai piecu darba dienu laikā no dienas, kad tā atbilst kādam no iepriekš minētajiem nosacījumiem, jāiesniedz Uzņēmumu reģistrā paziņojums par savu atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem un jāizdara akcionāru vai dalībnieku reģistrā ieraksts par kapitālsabiedrības statusu.

Iesniedzamie dokumenti

Akciju sabiedrība, pilnsabiedrība, komandītsabiedrība

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem, ko iesniedz komercsabiedrības pārstāvēttiesīgā persona atbilstoši pārstāvības tiesībām;
 2. Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Valsts nodeva: 18 EUR

Publikācija "Latvijas Vēstnesī": Nav

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Iesniedzamie dokumenti:

 1. Pieteikums (KR18 [DOC] [PDF]) par dokumenta (dalībnieku reģistra nodalījuma) pievienošanu reģistrācijas lietai;
 2. Dalībnieku reģistra nodalījums. Aktuālajā dalībnieku reģistra nodalījumā jāieraksta, ka sabiedrība ar ierobežotu atbildību atbilst nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības statusam;
 3. Paziņojums par atbilstību nacionālajai drošībai nozīmīgas komercsabiedrības nosacījumiem, ko iesniedz komercsabiedrības pārstāvēttiesīgā persona atbilstoši pārstāvības tiesībām.
 4. Maksājumu apliecinošs dokuments par valsts nodevas samaksu vai informācija par valsts nodevas apmaksu

Valsts nodeva: 35 EUR

Publikācija "Latvijas Vēstnesī": Nav