• lv
  • en

Latvijas Republikas Uzņēmumu Reģistrs

No 01.06.2018. Reģistrs nodrošina vienota publisko personu un iestāžu saraksta publisku pieejamību

Saskaņā ar Grozījumiem likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"  no 01.06.2018. Uzņēmumu reģistrs nodrošina vienota publisko personu un iestāžu saraksta informācijas publisku pieejamību.

Sarakstā iekļauta informāciju par Saeimu un Valsts prezidenta kanceleju, tiesām un prokuratūrām, tiešajām pārvaldes iestādēm, atvasinātām publiskām personām, pastarpinātām pārvaldes iestādēm , kā arī citām valsts institūcijām, kas nav padotas Ministru kabinetam. Tādējādi Sarakstā tiek apkopota informācija par visām valsts iestādēm (t.sk. pašvaldībām). Sarakstā netiek ierakstītas iestāžu struktūrvienības.

Sarakstā iestādēm norādāma arī informācija par privātpersonām, kurām tā deleģējusi valsts pārvaldes uzdevumus un augstskolu filiālēm.

Ziņas par sevi sarakstā sniedz pašas iestādes, un tās arī ir atbildīgas par ievadīto datu pareizību un atbilstību normatīvajiem aktiem.

Sarakstā iekļautās ziņas  (izņemot informāciju par amatpersonu personas kodiem) ir brīvi un bez maksas pieejamas ikvienam interesentam Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē:

 Vairāk informācijas par publisko personu un iestāžu sarakstu pieejama Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē.